Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Φοίνικες αρχαίοι συγγραφείς «εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος;
 οὐ καὶ ὁ Κάδμος κεῖνος, 
ἀφ' οὗ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα;»Ο Πορφύριος
Πηγή εικόνας, Βικιπαίδεια,  εδώ


Οταν οι Ρωμαίοι κατάστρεψαν την Φοινικική Καρχηδόνα, είχαν σαφείς εντολές να διαφυλάξουν το αγροτικό σύγγραμμα του Μάγωνος, που μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε στην Αυτοκρατορία.[1] Την ίδια ανάγκη πρέπει να είχαν και οι Αιγύπτιοι, αλλά και οι Έλληνες. Ο Μύθος της κόρης του Κάδμου Ινώς, που συμβούλευε να καβουρδίζουν το σπόρο πριν τον σπείρουν για να… φυτρώσει καλύτερα,[2] δείχνει την τυφλή εμπιστοσύνη των Ελλήνων στις γεωργικές γνώσεις των Φοινίκων.


Φαίνεται πως ο αδελφός του Κάδμου, ο Σύρος, «συνεγράψατο Φοινικικοίς γράμμασιν την αριθμητικήν φιλοσοφίαν» όπου υποστήριζε την μετεμψύχωση.[3]  Γι΄αυτό ο Θαλής ο Μιλήσιος, Φοινικικής καταγωγής, «πρώτος την ψυχήν είπεν αθάνατον».[4] Η «Αθανασία της Ψυχής» δεν μπορούσε τότε να νοηθεί με άλλο τρόπο εκτός από την  μετεμψύχωση. Πρόκειται για Ινδικές θεωρίες, που έφτασαν στη Μεσόγειο όχι από κάποιους «Ινδοευρωπαίους» δια ξηράς, αλλά από Φοίνικες θαλασσοπόρους, που είχαν φτάσει στην Ινδία. Έτσι, μίλησαν πρώτοι γι’ αυτήν, και την διέδωσαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πυθαγόρας, άλλος πιστός της Μετεμψύχωσης, ήταν επίσης Τύριος, σύμφωνα με μια παραλλαγή.[5]

Αναφέρεται και ένας «Φοίνικας ποιητής ιάμβων» που έγραψε θρήνο για τους Κολοφωνίους. [6]

Άλλος Φοίνικας, ο Σαγχονιάθων, έγραψε για την θρησκεία του, «της Ελληνικής δεισιδαιμονίας επίμεστος». [γεμάτος από Ελληνική δεισιδαιμονία] (…Ελληνική; -παπαδίστικη χρήση του όρου «Έλλην») Έζησε πριν ή κατά τον Τρωικό πόλεμο, αν και η αρχαιότητά του αμφισβητείται. Φαίνεται πως το έργο του μεταφράστηκε από τον Φίλωνα της Τύρου.[7]  Έγραψε: «περί της Ερμού [8] φυσιολογίας, ήτις μετεφράσθη, πάτρια τε Τυρίων τη Φοινίκων διαλέκτω, Αιγυπτιακήν θεολογίαν».[9] Αναφέρεται και ο Φοίνικας συγγραφέας Μώχος, σαν ισότιμός του.[10]  «…αν μάλιστα πρέπει να πιστέψουμε τον Ποσειδώνιο, και η θεωρία των ατόμων είναι παλιά, ενός άντρα από την Σιδώνα, του Μώχου, που έζησε πριν τον Τρωικό πόλεμο».[11]

Αποσπάσματα του έργου του Σαγχονιάθωνος, χαμένου σήμερα, μνημονεύονται από Χριστιανούς συγγραφείς. Σε αυτά, διαπιστώνουμε πως η «Ελληνική» και η «Φοινικική» θρησκεία  είναι παρόμοιες. Αυτός ο Φοίνικας θεολόγος έγραψε: 

«Οι Έλληνες, ξεπερνώντας όλους σε ευφυΐα, οικειοποιήθηκαν τα αρχικά [Φοινικικά δόγματα] και μετά τα στόλισαν και εξιστόρησαν με κάθε τρόπο και ποικιλία, επινοώντας ελκυστικά και ευχάριστα Μυθολογήματα.»[12]

                   Η απόδοση της ανακάλυψης του Αλφαβήτου στους Φοίνικες, δεν έχει διαψευσθεί σοβαρά. Το ότι μπορεί να προέρχεται από Ελληνικές (Μυκηναϊκές) ή Μικρασιατικές ρίζες, εκτός από αμφισβητήσιμο, πρέπει να μας είναι και σχεδόν αδιάφορο, γιατί από Φοίνικες διαδόθηκε, και υιοθετήθηκε στην Ελλάδα μετά από μια περίοδο που η γνώση της γραφής είχε εξαφανιστεί. Είναι σαν να αγοράζεις ξανά το πατρικό σου σπίτι – το πληρώνεις σα να ήταν ξένο. 

«Ο Αδριανός ο Φοίνικας, κατάγονταν από την Τύρο αλλά σπούδασε στην Αθήνα» … «Όταν απέκτησε τον θρόνο της ρητορείας στην Αθήνα, είχε τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό του που στην ομιλία του στους Αθηναίους προλόγισε για την δικά του και όχι την δικιά τους σοφία, λέγοντας «Πάλιν εκ Φοινίκης γράμματα». Αυτός ο πρόλογος έδειχνε πως θεωρούσε τον εαυτό του ανώτερο από τους Αθηναίους και πως αυτός είχε κάτι καλό να τους δώσει και όχι αυτοί.»

Και πως αντέδρασαν οι Αθηναίοι στον αυθάδη Φοίνικα; 

«Κάθε φορά που τελείωνε την ομιλία του αποχωρούσε ζηλευτός, συνοδευόμενος από Έλληνες που έρχονταν από παντού. Και αυτοί τον λάτρευαν, όπως οι Ελευσίνιοι λατρεύουν τον Ιεροφάντη όσο ιερουργεί με λαμπρότητα.»[13]

  «Δεν υπάρχει θέμα κι αν τα γονικά σου είναι Φοίνικες. Μήπως χάρη σε αυτόν, τον Κάδμο» [τον Φοίνικα] «δεν έχει η Ελλάδα γραπτό λόγο;» (Επίγραμμα του στωικού Ζηνόδοτου για τον φιλόσοφο Ζήνωνα)[14]

Ο Καρχηδόνιος -δηλαδή Φοίνικας- Ασδρούβας, που άλλαξε το όνομά του, σε Κλειτόμαχος (Καρχηδόνα 187 π.Χ.- Αθήνα 109 π.Χ.)  έγινε ηγέτης της Φιλοσοφικής σχολής της Αθήνας, μετά τον Καρνεάδη. [15] 

Γνωρίζουμε πως μέχρι το τέλος των φιλοσοφικών σχολών της Αθήνας, επί Ιουστινιανού, οι «Ελληνες» ηγέτες τους ήταν Μεσανατολικής καταγωγής... Ιάμβλιχος, Πορφύριος, Δαμάσκιος, Ισίδωρος, Μαρίνος... Αυτοί είναι πολύ πιο γνωστοί και των περισσοτέρων τα κείμενα υπάρχουν. Σε αυτά εξυμνούνται όλες οι Ανατολικές δοξασίες, και προσπαθούν να συγκεραστούν με τις Ελληνικές.. Το φαινόμενο, λοιπόν, ήταν ενδημικό.

 «Η μεν των Φοινίκων δόξα, σοφών τα θεία και επιστημόνων…» συμφωνεί και ο Ιουλιανός ο Παραβάτης…[16] 

Ο Στράβων αναφέρει και τους σύγχρονούς του Βοηθό, Διόδοτο, Αντίπατρο, και τον παλαιότερο Απολλώνιο, εξυμνώντας, κυριολεκτικά, το σύνολο της Φοινικικής φιλοσοφίας. 

«Σιδώνιοι δὲ πολύτεχνοί τινες παραδέδονται καὶ καλλίτεχνοι͵ καθάπερ καὶ ὁ ποιητὴς δηλοῖ· πρὸς δὲ καὶ φιλόσοφοι περί τε ἀστρονομίαν καὶ ἀριθμητικήν͵ ἀπὸ τῆς λογιστικῆς ἀρξάμενοι καὶ τῆς νυκτιπλοίας· ἐμπορικὸν γὰρ καὶ ναυκληρικὸν ἑκάτερον· καθάπερ καὶ τῶν Αἰγυπτίων εὕρεμα γεωμετρίαν φασὶν ἀπὸ τῆς χωρομετρίας͵ ἣν ὁ Νεῖλος ἀπεργάζεται συγχέων τοὺς ὅρους κατὰ τὰς ἀναβάσεις. τοῦτο μὲν οὖν παρ᾽ Αἰγυπτίων ἥκειν εἰς τοὺς Ἕλληνας πεπιστεύκασιν͵ ἀστρονομίαν δὲ καὶ ἀριθμητικὴν παρὰ Φοινίκων· νυνὶ δὲ πάσης καὶ τῆς ἄλλης φιλοσοφίας εὐπορίαν πολὺ πλείστην λαβεῖν ἔστιν ἐκ τούτων τῶν πόλεων» … «τὰ μὲν οὖν παλαιὰ ἐάσθω· καθ᾽ ἡμᾶς δὲ ἐκ Σιδῶνος μὲν ἔνδοξοι φιλόσοφοι γεγόνασι Βόηθός τε͵ ὧι συνεφιλοσοφήσαμεν ἡμεῖς τὰ Ἀριστοτέλεια͵ καὶ Διόδοτος ἀδελφὸς αὐτοῦ· ἐκ Τύρου δὲ Ἀντίπατρος καὶ μικρὸν πρὸ ἡμῶν Ἀπολλώνιος ὁ τὸν πίνακα ἐκθεὶς τῶν ἀπὸ Ζήνωνος φιλοσόφων καὶ τῶν βιβλίων.» [17]

Μέχρι και στο θεατρικό έργο του Πλαύτου "Poenulus" (Ο μικρός Φοίνικας) υπάρχουν διάλογοι στα Φοινικικά...
Ας μην ξεχνάμε και τους Εβραίους συγγραφείς Φίλωνα Αλεξανδρείας και Φλάβιο Ιώσηπο.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


[1] Παγκόσμια Ιστορία, Ακαδημία ΕΣΣΔ, τομ.  Α2, σελ. 806

[2] Απολλόδωρος, Α΄, ΙΧ, 1

[3] Κλήμη Αλεξανδρείας, αποσπάσματα έργων, τομ. Β΄, σελ. 390 (Από τον Ιω. Μαλάλα)

[4] Σούδα, λήμμα «Θαλής»

[5] Κλήμης Αλεξανδρείας, Στρωματείς, XV σελ  261 – 262.

[6] Παυσανίας Αττικά, 9,7. “  διέβη δὲ καὶ ναυσὶν ἐπὶ τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν Ἀντιγόνου συγκαθεῖλε. συνῴκισε δὲ καὶ Ἐφεσίων ἄχρι θαλάσσης τὴν νῦν πόλιν, ἐπαγαγόμενος ἐς αὐτὴν Λεβεδίους τε οἰκήτορας καὶ Κολοφωνίους, τὰς δὲ ἐκείνων ἀνελὼν πόλεις, ὡς Φοίνικα ἰάμβων ποιητὴν Κολοφωνίων θρηνῆσαι τὴν ἅλωσιν.”

[7] Κλήμη Αλεξανδρείας, αποσπάσματα έργων, τομ. Β΄, σελ. 386. Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, λήμμα «Σαγχωνιάθων»

[8] Ερμής στα Βαβυλωνιακά σημαίνει Ναμπού. (ο πλανήτης και ο Θεϊκός άνθρωπος) Στα Εβραϊκά σημαίνει «προφήτης». Έτσι ονομάζονταν οι Εβραίοι «Προφήτες του Κυρίου». Ερμήδες!

[9] Λεξικό Σούδας, λήμμα Σαγχωνιάθων.

[10] Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, Γ΄, 99, σελ. 264

[11] Στράβων, ΙΣΤ΄, ΙΙ, 24 σελ. 99

[12] Ευσέβιος Καισαρείας, Ευαγγελική προπαρασκευή, Α΄, ια΄, σελ. 41 .

[13] Φιλόστρατος, Βίοι Σοφιστών Β΄, ι'

[14] «εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος; οὐ καὶ ὁ Κάδμος κεῖνος, ἀφ' οὗ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα;» Διογένης Λαέρτιος, Ζήνων

[15]Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, Κλειτόμαχος:
"Κλειτόμαχος Καρχηδόνιος. οὗτος ἐκαλεῖτο μὲν Ἀσδρούβας καὶ τῇ ἰδίᾳ φωνῇ κατὰ τὴν πατρίδα ἐφιλοσόφει. ἐλθὼν δ' εἰς Ἀθήνας ἤδη τετταράκοντ' ἔτη γεγονὼς ἤκουσε Καρνεάδου. κἀκεῖνος ἀποδεξάμενος αὐτοῦ τὸ φιλόπονον γράμματά τ' ἐποίησε μαθεῖν καὶ συνήσκει τὸν ἄνδρα. ὁ δὲ ἐς τοσοῦτον ἤλασεν ἐπιμελείας, ὥστε ὑπὲρ τὰ τετρακόσια βιβλία συνέγραψε. καὶ διεδέξατο τὸν Καρνεάδην καὶ τὰ αὐτοῦ μάλιστα διὰ τῶν συγγραμμάτων ἐφώτισεν. ἀνὴρ ἐν ταῖς τρισὶν αἱρέσεσι διατρίψας, ἔν τε τῇ Ἀκαδημαϊκῇ καὶ περιπατητικῇ καὶ Στωικῇ."

[16] Ιουλιανού «Εις τον βασιλέα Ήλιον προς Σαλούστιον», 7 κκι

[17] Στράβων, ΙΣΤ 2.24

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΚΚΑ… Ελληνοκεντρικές απάτες και ελληνοκεντρικές πλάκες…


Ο ναός του Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλίας καταρρέει γιατί διολισθαίνει στην πλαγιά όπου είναι χτισμένος, μια που είναι θεμελιωμένος σε σαθρό έδαφος. Οι Ελληνοκεντριστές, αρνούμενοι να παραδεχτούν πως ένα αρχαίο μνημείο καταρρέει λόγω χρόνου έχουν παρουσιάσει την “θεωρία” πως ο ναός περιστρέφεται από μόνος του για να προσανατολιστεί στον Βορρά. Φυσικά, λένε στο τέλος τώρα πια δεν περιστρέφεται αλλά το έκανε…  παλιότερα (δες εδώ: Ελληνοκεντρικές απάτες (στ) Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα, ο ναός σβούρα!)

Βασισμένος σε αυτήν την απίθανη αρλούμπα, άρχισα τις πλάκες: Όχι, ο ναός  δεν περιστρέφεται προς τον Βορρά, αλλά προς τον ...Δαλάι Λάμα ή το Βατικανό (δες εδώ: Οι αποκαλύψεις μας σήκωσαν θύελλα! Που στρέφεται τελικά ο ναός του Απόλλωνα; )  ή την Αγιά Σοφιά, ή ακόμα και την Μέκκα! (δες εδώ: Επικούριος Απόλλων. Νέες μελέτες! Ο ναός στρέφεται προς την Μέκκα!!! )

Αλλά με άρρωστους φανατικούς (ή κοινούς απατεώνες) δεν είναι να κάνεις πλάκες… Διότι την ιδέα του προσανατολισμού μου την ...έκλεψαν, αλλά -έξυπνα παιδιά- δεν την απέδωσαν πλέον στον καταρρέοντα ναό, αλλά στην ανύπαρκτη  “Πυραμίδα του Ταϋγέτου”. (: Η Πυραμίδα του Ταϋγέτου είναι το Κέντρο του Κόσμου, αφού ευθυγραμμίζεται με όλα - λείπει το "τα"- θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου κόσμου!)
Απο αυτήν την οπτική γωνία
 η "πυραμίδα του Ταϋγέτου"
είναι ένας απλός λόφος...

Αυτή η “πυραμίδα” είναι ένας βράχος που έχει αυτό το σχήμα, αλλά μόνο από μια ορισμένη πλευρά και μόνο από μια οπτική γωνία. Με άλλα λόγια αυτό το γεωλογικό μόρφωμα ΔΕΝ είναι πυραμίδα διότι δεν είναι ισόπλευρο ούτε έχει την ίδια κλίση στις “πλευρές” του. 
Ανάλογα μορφώματα με σχήμα πυραμίδας (μόνο από μια οπτική γωνία βέβαια) υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες στα ελληνικά βουνά αλλά και σε όλη την Λεκάνη της Μεσογείου. Απλά αυτό του Ταϋγέτου είναι πολύ εμφανές.

Και όμως ο “αγαπημένος” μου ιστότοπος “Αρχείον Πολιτισμού” όχι μόνο θεωρεί τον βράχο του Ταΰγετου “Πυραμίδα” αλλά αντιγράφοντας την “ιδέα” μου, τον θωρεί ευθυγραμμισμένο με την Μέκκα και το Βατικανό! Ούτε μια πλάκα δεν μπορώ να κάνω!!!

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Το facebook εξαπολύει διωγμό κατά της θρησκευτικής τέχνης


Διωγμό κατά της ελεύθερης θρησκευτικής και καλλιτεχνικής έκφρασης εξεπέλυσε το facebook, απαγορεύοντας την δημοσίευση του ιστότοπου "Βυζαντινές εικόνες και τοιχογραφίες. Δημήτρης Σκουρτέλης".
Ο ιστότοπος αυτός δημοσιεύει αποκλειστικά θέματα σχετικά με την καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη του, Ζωγράφου - Αγιογράφου Δημήτρη Σκουρτέλη, και ειδικότερα, τις αγιογραφίες του, έργα με θρησκευτικό θέμα, προσκείμενες στην παραδοσιακή Ορθόδοξη αγιογραφική παράδοση.
Σε καμία περίπτωση δεν προσβάλλει άλλες θρησκείες ή δόγματα ή εμπλέκεται σε κάποια πολεμική εναντίον τους.
Το facebook απλά γράφει πως ο ιστότοπος: “παραβιάζει τους όρους της κοινότητας” χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει καμιά απάντηση στις έγγραφες διαμαρτυρίες του ιδιοκτήτη του ιστότοπου. 

Οπως φαίνεται, το μόνο που “παραβιάζει τους όρους της κοινότητας” είναι η ενασχόληση του Δημήτρη Σκουρτέλη με την παραδοσιακή τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας.