Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Ελληνοκεντρικές Απάτες: Αναθεματισμοί “κατά των Ελλήνων” από την Εκκλησία.


Παπάδες...
και παπατζήδες του πατριωτισμού...


Κάθε χρόνο διαβάζονται κατάρες κατά της Ελληνικής Φυλής από την Εκκλησία, μας διαβεβαιώνουν οι αρχαιολάτρες Δωδεκάθεοι, “γνήσιοι Έλληνες” και “Επανελληνιστές” αυτοαποκαλούμενοι... Με αυτήν την δήλωση όμως, το μόνο που κατορθώνουν, άλλη μια φορά, είναι να αποδείξουν πως δεν ξέρουν ούτε καν καλά  Ελληνικά, όπως και τα πιθανά αφεντικά τους, μάλλον…


Απλή ανάγνωση αυτών των αναθεματισμών μας βεβαιώνει πως η Εκκλησία τους στρέφει  κατά όσων πιστών της ξεφεύγουν από τις βασικές αρχές της και αναμιγνύουν αρχαίες Ελληνικές θρησκευτικές δοξασίες με την Ορθοδοξία .
Γενικότερα, το “Ανάθεμα” στην Εκκλησία αφορά παραπλανημένους, αιρετικούς και αμετανόητους Χριστιανούς που διαστρεβλώνουν ή εγκαταλείπουν την Πίστη.
Ποιος  καθορίζει αυτό το πλαίσιο του αναθέματος; Ο Απόστολος Παύλος:
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου, 1, 6:
“Θαυμάζω γιατί έτσι γρήγορα μετατοπίζεστε από εκείνον που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού σε άλλο ευαγγέλιο,  7 που δεν είναι άλλο παρά μόνο μερικοί που σας ταράζουν και θέλουν να διαστρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού.  8 Αλλά και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό σας ευαγγελίζει άλλο εκτός από αυτό που σας ευαγγελίσαμε, ας είναι ανάθεμα.  9 Όπως το έχουμε προείπει και τώρα πάλι το λέω: αν κάποιος σας ευαγγελίζει άλλο εκτός από αυτό που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα.” (*)
Και οι συγκεκριμένοι αναθεματισμοί λοιπόν, αφορούν Χριστιανούς που ανακατεύουν παγανιστικές (Ελληνικές) ιδέες με τις αρχές της εκκλησίας, και όχι τους Έλληνες παγανιστές. Είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε να ανθεί και στις μέρες μας, ένας ακατάσχετος συγκρητισμός.
Αντίθετα, η Εκκλησία οφείλει να θεωρεί, τους “γνήσιους”, “εκ γενετής”  Παγανιστές, εξ ορισμού και εκ φύσεως, ως παραπλανημένους και ως υποψήφιους για προσηλυτισμό. Αλλά τέτοιοι, την εποχή που γράφτηκαν οι αναθεματισμοί αυτοί, (8ος μ.Χ. αι.) μα και σήμερα, δεν υπάρχουν...
Άλλωστε θα ήταν παράλογο να απορρίπτει η Ορθόδοξη Εκκλησία έναν ολόκληρο λαό, και μάλιστα όταν αυτός ήταν η πλειοψηφία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά και η πλειοψηφία των ίδιων των πιστών της…
Αλλά φυσικά, και αυτό είναι πλατιά γνωστό και παραδεκτό από κάθε Ιστορικό, η λέξη “Έλληνας” είχε χάσει τον στενό εθνικό της χαρακτηριστικό και πλέον προσδιόριζε όλον τον Ελληνιστικό κόσμο, από την Σικελία ως την  Περσία και από τον Δούναβη ως την Αίγυπτο. Ας θυμηθούμε εκείνο το απίθανο (για την σημερινή νοοτροπία):η δε γυνή ην Ελληνίς, Συροφοινίκισσα τω γένει (Κατά Μάρκον 7/ζ΄)
Μ’ άλλα λόγια, κατά τους παγανιστές, η Εκκλησία αναθεματίζει όλο της το ποίμνιο!!! Αλλά και πάλι, όπως και να το δούμε, ούτε σε μια λέξη τους, οι αναθεματισμοί δεν αναφέρονται στην Ελληνική Φυλή, αλλά στις φιλοσοφικές και θρησκευτικές ιδέες της αρχαίας Ελλάδας, και πάλι χωρίς σε καμιά περίπτωση να απαγορεύουν την μελέτη τους “δια (εκ)παίδευσιν μόνον” όπως αναφέρουν κατηγορηματικά.
Ας εξετάσουμε και το ιστορικό πλαίσιο αυτών των αναθεματισμών που διαβάζονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και έχουν γραφτεί μετά το 787 μ.Χ., (Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας) Είναι αστείο να μιλάμε εκείνη την εποχή για Έλληνες παγανιστές σε ικανό αριθμό που να επισύρουν το ανάθεμα της Εκκλησίας. Είναι επίσης αστείο να λέμε πως εκείνη την εποχή η Εκκλησία θυμήθηκε να καταραστεί έναν λαό που ήδη αποτελούσε το σημαντικότερο κομμάτι του ποιμνίου της.
Το “μαζικό” πρόβλημα, τότε, αλλά και σήμερα, είναι η παράφορη αρχαιολατρεία ορισμένων, που την μπερδεύουν σκόπιμα και άτοπα με τον πατριωτισμό, αλλά και με την Ορθοδοξία. (“Ο Χριστός ήταν Έλληνας” κλπ) Το ότι οι αναθεματισμοί δεν αναφέρονται στους Έλληνες σαν φυλή αλλά σε Χριστιανούς που δεν σέβονται τα δόγματα της Εκκλησίας, και ακολουθούν τα ειδωλολατρικά πιστεύω, την μετεμψύχωση κλπ.,  είναι πεντακάθαρο μέσα στα ίδια τα κείμενα.
Μέσα σε αυτά, αντίθετα, αναγνωρίζεται η ανάγκη να μελετάται η αρχαία φιλοσοφία για επιμορφωτικούς σκοπούς.
Να μερικά αποσπάσματα:


“...την Ελληνικήν μυθολογίαν,...τη …. των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις…” (: όσους ανακατεύουν την Ελληνική Μυθολογία με την Χριστιανική Πίστη)
“Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων ...και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι…” (: αυτούς που μαζί με άλλα μυθικά κατασκευάσματα μεταπλάττουν και όσα είναι δικά μας)
“Τοις ευσεβείν μεν επαγγελομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη … Εκκλησία … ασεβώς επεισάγουσιν.” (: αυτοί που λένε πως είναι ευσεβείς αλλά εισάγουν τα ασεβή δόγματα  των Ελλήνων στην Εκκλησία…)
“Τοις την μωράν των έξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι…. και δια τούτο ανάστασιν και κρίσιν και … ανταπόδοσιν αθετούσιν ”
(: σε όσους προτιμούν την ανόητη σοφία των κοσμικών φιλοσόφων και έτσι απεμπολούν την Ανάσταση, την Τελική Κρίση και την Ανταπόδοση)
“Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί …. κρείττονες εισί κατά πολύ, …. των …. ορθοδόξων ανδρών…” (: Σε αυτούς που λένε πως οι Έλληνες σοφοί είναι καλύτεροι από τους Ορθόδοξους)
“Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίας επομένοις” (: σε όσους επιδίδονται στα Ελληνικά μαθήματα όχι για να μορφωθούν, αλλά για να ακολουθήσουν τις μάταιες ιδέες τους)

Δημήτρης Σκουρτέλης

Ολοι οι παρακάτω αναθεματισμοί είναι σε αυτό το πλαίσιο.


Περνάμε στα ίδια τα κείμενα. Η μετάφραση είναι με έντονα γράμματα.


1 «Ετι τοις φρονούσι και λέγουσι, κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος ως κτιστήν εκ τούτου πάντως, και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν. Άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίσει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσιν εις αθείαν παντελή περιπίπτειν, και την Ελληνικήν μυθολογίαν, και των κτισμάτων λατρείαν τη καθαρά και αμώμω των Χριστιανών Πίστει προστριβομένοις, μη ομολογούσι δε κατά τας Αγίων θεοπνεύστου θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου Θεότητος Ανάθεμα τρις.».
Επίσης σε αυτούς που φρονούν και λένε ότι είναι κτιστή (δημιουργημένη) κάθε φυσική δύναμη κι ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας επειδή σαν κτιστή οπωσδήποτε θα αναγκαστούν να δοξάζουν και την Θεία ουσία. Επειδή σύμφωνα με τους Αγίους (Πατέρες) η κτιστή ενέργεια δηλώνει και κτιστή φύση (ουσία) και άκτιστη ενέργεια (δηλώνει) άκτιστη ουσία. Και από αυτό ήδη κινδυνεύουν να περιπέσουν σε παντελή αθεΐα επειδή ανακατεύουν την Ελληνική μυθολογία και την λατρεία των κτισμάτων με την καθαρή κι άμωμη πίστη των Χριστιανών και δεν ομολογούν ότι κάθε φυσική δύναμη κι ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας είναι άκτιστη σύμφωνα με την θεόπνευστη θεολογία των Αγίων (Πατέρων) και το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ανάθεμα τρεις φορές.


2. Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας Πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, και αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος ει το είναι παραγάγοντος τα πάντα, και ως Ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς Ανάθεμα τρις
Σε αυτούς που μαζί με άλλα μυθικά νοήματα μεταπλάττουν και όσα είναι δικά μας και σε αυτούς που δέχονται τις Πλατωνικές ιδέες σαν αληθείς και σε αυτούς που λένε ότι η ύλη είναι αυθύπαρκτη και μορφοποιείται από μόνη της και έτσι προφανώς συκοφαντούν το αυτεξούσιο του Δημιουργού, ο οποίος παρήγαγε (δημιούργησε) τα πάντα από το μηδέν και σαν Δημιουργός έχει επιβάλλει κάθε αρχή και τέλος (σε όλα) με εξουσία και δεσποτεία, ανάθεμα τρεις φορές.


3. Τοις τα Ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίας επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι, και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσας εγκειμένοις ώστε και ετέρους ποτε μεν λάθρα, ποτέ δε νοερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως Ανάθεμα τρις.
Σε αυτούς που κάνουν Ελληνικά (ειδωλολατρικά) μαθήματα και εκπαιδεύονται σε αυτά όχι μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τα μάταια δόγματα αυτών και πιστεύουν σαν αληθινά και έτσι μ΄ αυτές τις δοξασίες που λέγονται σαν να έχουν το βέβαιο και δογματικό, ώστε και άλλους να μιαίνουν, πότε μεν κρυφά , πότε δε νοερά, και να τις διδάσκουν σαν αναμφίβολες Ανάθεμα τρις.


4. Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και Ελληνικά ρήματα, ότι τε προϋπαρξις εστι των ψυχών και εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως, ή αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια των τοιούτων λόγων την Βασιλείαν Των Ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ήν αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο, και δια πάσης της παλαιάς και νέας Γραφής ημείς παρελάβομε, ότι και η Κόλασις ατελεύτητος και η Βασιλεία αίδιος, δια δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύασι, και ετέροις αιωνίας προξένοις γινομένοις Ανάθεμα τρις.
Σε αυτούς που δέχονται και παραδίδουν τα μάταια και Ελληνικά (ειδωλολατρικά) λόγια ότι υπάρχει προΰπαρξη των ψυχών και ότι εκ του μηδενός τα πάντα έγιναν και παρήχθησαν και ότι υπάρχει τέλος της κολάσεως ή αποκατάσταση της κτίσεως και των ανθρωπίνων πραγμάτων και με αυτά τα λόγια διδάσκουν ότι η Βασιλεία των Ουρανών καταστρέφεται και τελειώνει, την οποία αιώνια και ακατάλυτη ο ίδιος ο Χριστός ο Θεός μας δίδαξε και παρέδωσε και από όλη την παλαιά και καινή διαθήκη εμείς παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατελεύτητη και η Βασιλεία αΐδιος, και με αυτά τα λόγια και τους εαυτούς τους οδηγούν σε απώλεια και άλλους προξενούν αιώνια κόλαση, ανάθεμα τρεις φορές.


5. Τοις ευσεβείν μεν επαγγελομένοις, τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη και Καθολική Εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γής, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς, ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν Ανάθεμα τρις
Σε αυτούς που επαγγέλλονται μεν ευσέβεια, αλλά αναιδώς ή μάλλον ασεβώς εισάγουν τα ασεβή δόγματα των Ελλήνων σχετικά με τις ανθρώπινες ψυχές και του ουρανού και της γης και των άλλων κτισμάτων, ανάθεμα τρεις φορές.


6. Τοις την μωράν των έξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν και κρίσιν και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν Ανάθεμα τρις.
Σε αυτούς που προτιμούν την ανόητη, των εκτός (Εκκλησίας) φιλοσόφων λεγομένη σοφία και ακολουθούν τους διδασκάλους αυτών και δέχονται τις μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών ή και ομοίως ότι αυτές χάνονται στα άλογα ζώα και ότι αυτές εις το μηδέν καταλήγουν και για αυτό αθετούν την ανάσταση και την κρίση και την τελευταία (οριστική) ανταπόδοση των πράξεων ανάθεμα τρεις φορές.


7. Τοις λέγουσιν, ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά Αγίων και Καθολικών Συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων Πατέρων αναθέματι καθυποβλήθέντας, ως αλλότριοι της Καθολικής Εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισί κατά πολύ, και ενταύθα, και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων Ανάθεμα τρις.
Σε αυτούς που λένε ότι οι σοφοί των Ελλήνων και οι πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι οποίοι από τις επτά Άγιες Καθολικές Συνόδους και από όλους τους Πατέρων, που έλαμψαν στην Ορθοδοξία, έχουν υποβληθεί σε ανάθεμα, επειδή είναι ξένοι της Καθολικής Εκκλησίας εξ αιτίας της κίβδηλης και ρυπαρής διδασκαλίας τους που διατύπωσαν με τα λόγια τους, είναι κατά πολύ καλύτεροι και εδώ και στην μέλλουσα κρίση από τους ευσεβείς και ορθοδόξους άνδρες, ή αλλιώς ότι κατά ανθρώπινο πάθος ή από άγνοια έχουν κάνει μικρό σφάλμα, ανάθεμα τρεις φορές.


Τροπάριο : «Ναούς ειδώλων καθείλετε αθλούντες, και εαυτούς της Τριάδος θείους ναούς εδομήσασθε, αθλοφόροι κυρίου αγγέλων συνόμιλοι». (: Ναούς ειδώλων γκρεμίζετε καθώς κοπιάζετε και αγωνίζεσθε και εκτίσατε για τον εαυτό σας θείους ναούς της Τριάδας αθλοφόροι του Κυρίου (και) σύντροφοι των Αγγέλων)
Μακαρισμός : «Οι καλάμω του Σταυρού, εκ του βυθού της αγνωσίας τους λαούς αναγαγόντες Απόστολοι, την των Ελλήνων πλάνην απεμειώσατε από της γης, απλανείς σωτήρες γενόμενοι των πιστών, αληθώς όθεν μακαρίζεσθε». (: Με τον κάλαμο του Σταυρού από τον βυθό της άγνοιας του λαούς ανεβάσατε Απόστολοι και την πλάνη των Ελλήνων εξαφανίσατε από την γη, και γίνατε αλάθητοι σωτήρες των πιστών, για αυτό και αληθώς μακαρίζεστε)


-----------------------------
Σημειώσεις
(*) Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου, 1, 6. Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.

Συμπληρωματικα και επεξηγηματικά:
(από εδώ)

“...Στά πρακτικά τῶν Συνόδων καί τήν περαιτέρω πορεία τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ λέξη ἀνάθεμα κατέληξε νά σημαίνει τέλειο διαχωρισμό ἀπό τήν Ἐκκλησία. «Ἡ Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία ἀναθεματίζει», «ἀνάθεμα οὗτος ἔστω», ἤ «ἀνάθεμα τοῦτο ἔστω», σημαίνει τελεία ἀπόσχιση ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἀντιθέτως, σέ περιπτώσεις «διαχωρισμοῦ ἀπό τήν κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας» καί ἄλλων ἐπιτιμίων ἤ κανόνων μετανοίας ἐφαρμοσμένων σέ ἕνα πρόσωπο, τό ἴδιο τό πρόσωπο παρέμενε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί ἦταν περιορισμένη ἡ συμμετοχή του στήν πλήρη χάριτος ζωή Της. Παρά ταῦτα, αὐτοί πού παρεδίδοντο σέ ἀνάθεμα ἀπεσχίζονταν τελείως ἀπό Αὐτήν, μέχρι τή μετάνοιά τους. Ἡ ἐπί γῆς Ἐκκλησία συνειδητοποιώντας, ἐν ὄψει τῆς ἰσχυρογνωμοσύνης καί σκληροκαρδίας τους, ὅτι δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτε γιά τή σωτηρία τους, τούς ἀνυψώνει στήν κρίση τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ κρίση εἶναι ἐλεήμων πάνω στούς μετανοοῦντες ἁμαρτωλούς, ἀλλά φοβερή πρός τούς πείσμονες ἐχθρούς τοῦ Θεοῦ. «Φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος ... καί γάρ ὁ Θεός ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον» (Ἑβρ. 10, 31. 12, 29). ...”

Ἁγίου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς),
Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Σάν Φρανσίσκο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου