Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Τα παιδιά του Θεμιστοκλή παντρεύονται μεταξύ τους...Νόμιμα... Δυστυχώς...


Πλούταρχος, βίος Θεμιστοκλέους

"Είχε δε πολλές κόρες, [ο Θεμιστοκλής] από τις οποίες την Μνησιπτολέμα, από την δεύτερη γυναίκα του, την παντρεύτηκε ο Αρχέπτολις, ο αδελφός της, που δεν είχαν την ίδια μητέρα."

Το πλήρες κείμενο και η μετάφραση.

[32.1] ἀπέλιπε δὲ Θεμιστοκλῆς παῖδας ἐκ μὲν Ἀρχίππης τῆς Λυσάνδρου τοῦ Ἀλωπεκῆθεν Ἀρχέπτολιν καὶ Πολύευκτον καὶ Κλεόφαντον, οὗ καὶ Πλάτων ὁ φιλόσοφος ὡς ἱππέως ἀρίστου, τἆλλα δ' οὐδενὸς ἀξίου γενομένου μνημονεύει. τῶν δὲ πρεσβυτάτων Νεοκλῆς μὲν ἔτι παῖς ὢν ὑφ' ἵππου δηχθεὶς ἀπέθανε, Διοκλέα δὲ Λύσανδρος ὁ πάππος υἱὸν ἐποιήσατο. [32.2] θυγατέρας δὲ πλείους ἔσχεν, ὧν Μνησιπτολέμαν μὲν ἐκ τῆς ἐπιγαμηθείσης γενομένην Ἀρχέπτολις ὁ ἀδελφὸς οὐκ ὢν ὁμομήτριος ἔγημεν, Ἰταλίαν δὲ Πανθοίδης ὁ Χῖος, Σύβαριν δὲ Νικομήδης ὁ Ἀθηναῖος• Νικομάχην δὲ Φρασικλῆς ὁ ἀδελφιδοῦς Θεμιστοκλέους, ἤδη τετελευτηκότος ἐκείνου, πλεύσας εἰς Μαγνησίαν ἔλαβε παρὰ τῶν ἀδελφῶν, νεωτάτην δὲ πάντων τῶν τέκνων Ἀσίαν ἔθρεψε.


"Άφησε δε ο Θεμιστοκλής γιούς από μεν την Αρχίππη του Λυσάνδρου από την Αλωπεκή τον Αρχέπτολι, και τον Πολύευκτο και τον Κλεόφαντο, που ο φιλόσοφος Πλάτων μνημονεύει σαν άριστο καβαλάρη. Για τους άλλους δεν υπάρχει κάτι άξιο αναφοράς. Ο Νεοκλής, παιδί ακόμη δαγκώθηκε από άλογο και πέθανε, τον δε Διοκλή τον υιοθέτησε ο παππούς του. Είχε δε πολλές κόρες, από τις οποίες την Μνησιπτολέμα, από την δεύτερη γυναίκα του, την παντρεύτηκε ο Αρχέπτολις, ο αδελφός της, που δεν είχαν την ίδια μητέρα. Την Ιταλία την πήρε ο Πανθοίδης από την Χίο, την Σύβαρη ο Νικομήδης ο Αθηναίος. Την δε Νικομάχη, ο Φρασικλής, ο αδελφός του Θεμιστοκλή, όταν αυτός είχε πεθάνει, την μικρότερη όλων των παιδιών, την πήρε από τα αδέλφια της και την πήγε με πλοίο στην Μαγνησία, και την ανάθρεψε στην Ασία."
Πηγή εικόνας:
http://users.sch.gr/cosmathan/salamis/themistocles.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου