Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Η πρώτη αλλαγή φύλου και ο πρώτος γάμος ομοφυλοφίλων στην ιστορία.
Ο Αβίτος, δηλ. ο Ψευδαντωνίνος (άλλοι τον λένε Αυρήλιο Αντωνίνο Ηλιογάβαλο) βασίλεψε τρία χρόνια, εννιά μήνες και τρεις μέρες. 

Είχε περιτομή και δεν έτρωγε χοιρινό, είχε και ένα είδωλο που το έλεγε Ηλιογάβαλο. 

Ήταν γυναικωτός και τόσο δοσμένος στο πάθος της ασέλγειας, που πήρε για νόμιμο σύζυγο τον Ιεροκλή. 

Και γράφει ο Δίων, πως ο Άβιτος πλήρωσε γερά έναν γιατρό να τον κάνει ερμαφρόδιτο, με μια τομή μπροστά, με την τέχνη του. 

Αυτόνα τον έσφαξαν για τις βρωμιές, τις ακαθαρσίες και τις ακολασίες του, και τελείωσε άσκημα την ζωή του." 

(Κεδρηνός, τομ α, 256, Β-C, σελ 450, μετάφραση Δημήτρη Σκουρτέλη)

Περισσότερα για τον Ηλιογάβαλο εδώ:

Ήταν μια κυρία...
Το γνήσιο κείμενο:

"Αβίτος ήτοι Ψευδαντωνίνος (οι δε Αυρήλιον Αντωνίνον Ηλιογάβαλον τούτον λέγουσιν) εβασίλευσεν έτη γ΄, μήνας θ΄, ημέρας δ΄. ούτος περιτετμημένος ην και χοιρείου ου μετελάμβανεν, είχε δε και είδωλον, όπερ ωνόμασεν Ηλιογάβαλον. γυναικώδης δε ών τοσούτος ήν προς της ασελγείας πάθος διακείμενος ώστε και τον Ιεροκλέα έννομον αυτού άνδρα ποιήσαι. ως δε φησί Δίων, ότι Αβίτος τον ιατρόν ηντιβόλει διφυή αυτόν δι εντομής εμπροσθίας τη τέχνη ποιήσαι. ός δια τας ακαθαρσίας και μιαρίας και ακολασίας αυτού εσφάγη, κακώς το ζην απορρήξας."

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου