Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Η Σφαγή των Νηπίων από τον Ηρώδη: Ένα ρωμαϊκό νομικό προηγούμενο.
Ο Ηρώδης ο Μέγας, θανατώνοντας τα νήπια, ανάμεσα στα οποία υπήρχε ένας μελλοντικός Βασιλιάς,  πιθανότατα βασίστηκε σε ένα νομικό προηγούμενο που είχε δημιουργηθεί από μια παλιά απόφαση της Ρωμαϊκής Συγκλήτου, η οποία με την σειρά της είχε βασιστεί σε μαντεία, ανάλογη με την προφητεία των Μάγων για τον Χριστό.
Αυτοί που αμφισβητούν την Σφαγή των Νηπίων ως μύθο, βασίζονται στο ότι τίποτα δεν έχει διασωθεί στα αρχεία της Ρώμης ή αναφερθεί από τους "κανονικούς" (=μή Χριστιανούς) ιστορικούς. Ε, λοιπόν, θα δούμε πως ανάλογη συγκάλυψη είχε γίνει και στην πρώτη, την παλιότερη απόφαση, και μόνο ένας ιστορικός  τόλμησε να γράψει για το γεγονός.
Έτσι, η έλλειψη εκτεταμένων αναφορών της Σφαγής των Νηπίων δικαιολογείται απόλυτα, και το επιχείρημα των αντιπάλων του Ευαγγελίου καταρρέει...

Σουετώνιος, “Οι Βίοι των δώδεκα Καισάρων”, “Αύγουστος”. 

“Κατά τον [ιστορικό] Iulius Marathus λίγους μήνες πριν γεννηθεί ο Αύγουστος, παρατηρήθηκε από όλους στη Ρώμη ένας οιωνός, που έδινε την προειδοποίηση πως η Φύση εγκυμονούσε έναν βασιλιά για τον λαό της Ρώμης. Επί τούτου, η Σύγκλητος, ανησυχώντας, διέταξε πως κανένα αρσενικό παιδί γεννημένο εκείνη την χρονιά δεν έπρεπε να ανατραφεί. (*)  Αλλά όσοι είχαν έγκυες γυναίκες (**) φρόντισαν να μην καταχωρηθεί το διάταγμα στα αρχεία του κράτους, γιατί ο καθένας ήθελε η πρόβλεψη να αφορά την οικογένειά του…”

 (*) Υπήρχε νόμος που απαγόρευε τον θεσμό της βασιλείας στη Ρώμη, και μάλιστα έδινε το δικαίωμα να εκτελεστεί χωρίς δίκη όποιος προσπαθούσε να γίνει βασιλιάς. Γι αυτό και οι Αυτοκράτορες βρήκαν το νομικό παραθυράκι του Imperator. 

(**) Προσοχή στην διατύπωση: Δεν λέει “όσοι είχαν παιδιά που γεννήθηκαν εκείνο τον χρόνο” αλλά,  “όσοι είχαν έγκυες γυναίκες”. Προφανώς τα ήδη γεννημένα παιδιά της χρονιάς εξοντώθηκαν αμέσως μόλις εκδόθηκε η απόφαση, ενώ αυτοί που περίμεναν παιδί ενέργησαν ώστε η διάταξη να έχει ξεχαστεί μέχρι να γεννηθεί.

Το κείμενο στα Λατινικά:
94,3 Auctor est Iulius Marathus, ante paucos quam nasceretur menses prodigium Romae factum publice, quo denuntiabatur, regem populo Romano naturam parturire; senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitus educaretur; eos qui gravidas uxores haberent, quod ad se quisque spem traheret, curasse ne senatus consultum ad aerarium deferretur.

Και στα Αγγλικά:
94,3 According to Julius Marathus, a few months before Augustus was born a portent was generally observed at Rome, which gave warning that nature was pregnant with a king for the Roman people; thereupon the senate in consternation decreed that no male child born that year should be reared; but those whose wives were with child saw to it that the decree was not filed in the treasury,   since each one appropriated the prediction to his own family.
Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου