Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Ισοκράτης: Είναι οι Έλληνες αυτόχθονες; Ελληνοκεντρικές απάτες.

Ο Ισοκράτης
Κύριο επιχείρημα της αρχαίας Αθηναϊκής προπαγάνδας ήταν πως οι Αθηναίοι, μόνοι από όλους τους Έλληνες, δεν εγκαταστάθηκαν στην Αττική ως μετανάστες ή επιδρομείς, αλλά είναι αυτόχθονες. Οι Έλληνες τότε, βλέπετε, ήταν οπαδοί του "καθαρού αίματος" και πίστευαν πως ο δυνατότερος και ο ικανότερος λαός ή και άτομο- είναι αυτός που έχει καθαρή καταγωγή χωρίς προσμίξεις. Χιτλεράκια δηλαδή. Πράγματι, οι περισσότερες μυθολογικές αφηγήσεις περί της καταγωγής των Ελλήνων (που τότε είχαν το κύρος της Ιστορίας) λένε πως όλες οι πόλεις προήλθαν από εσωτερική (και σπάνια) εξωτερική μετανάστευση και πρόσμιξη.
Ο Αθηναίος ρήτορας Ισοκράτης,, παραβλέποντας ένα σωρό μύθους περί της καταγωγής των Αθηναίων που τεκμηριώνουν μπόλικο ξένο αίμα και σε αυτούς, αναπτύσσει στον “Πανηγυρικό” του το κυρίαρχο αυτό επιχείρημα των Αθηναίων. Πως είναι δηλαδή, οι μόνοι Έλληνες που δεν είναι μιγάδες ή μετανάστες, και γι αυτό δικαιούνται να διοικήσουν τους Έλληνες.
Με άλλα λόγια -το επαναλαμβάνω- ο Ισοκράτης μας λέει πως οι Έλληνες είναι όλοι μετανάστες και μπάσταρδοι, εκτός από τους Αθηναίους! Και όμως οι αρχαιόπληκτοι χρησιμοποιούν αυτό ακριβώς το απόσπασμα για να τεκμηριώσουν πως  όλοι οι Έλληνες είναι αυτόχθονες!!!
Πως; 
Αρχικά αποκόβοντας την παράγραφο 23 όπου είναι πεντακάθαρο πως ο Ισοκράτης μιλάει για την Αθήνα και όχι για την Ελλάδα, και κατόπιν, μεταφράζοντας το “μόνον εμείς από όλους τους Έλληνες” σε: “μόνον εμείς από όλους τούς άλλους”, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Ισοκράτης μιλάει για άλλα έθνη και λαούς και όχι για το Ελληνικό έθνος των μπάσταρδων, όπως έμμεσα το χαρακτηρίζει.
Να το απόσπασμα του Ισοκράτη: [23] Όσο πιο παλιά γυρίσουμε γι αυτά τα θέματα, τόσο πιο πολύ θα αποστομώσουμε όσους μας αμφισβητούν: Γιατί υπάρχουν μαρτυρίες για την πόλη μας [την Αθήνα] πως και αρχαιότατη ήταν, και μεγάλη και ονομαστή σε όλη την ανθρωπότητα. Και αν και τα πράγματα ξεκίνησαν έτσι, από όσα έγιναν μετά μας πρέπει μεγαλύτερη τιμή.[24] Γιατί αυτήν [την πόλη] την κατοικούμε χωρίς να έχουμε εκδιώξει άλλους, ούτε και την βρήκαμε έρημη, ούτε μαζευτήκαμε εδώ ανάκατοι από διάφορα έθνη. Αλλά τόσο ορθά και γνήσια δημιουργηθήκαμε, μια που σε αυτήν [την πόλη] ξεφυτρώσαμε και την κατέχουμε εξ αρχής του Χρόνου, σαν αυτόχθονες, και τα ίδια ονόματα που έχουμε για τη πόλη μας χρησιμοποιούμε για τους στενούς μας συγγενείς. [25] Μόνον εμείς από όλους τους Έλληνες έχουμε το δικαίωμα να την αποκαλέσουμε τροφό, πατρίδα, μάνα. Και αλήθεια πρέπει να είναι σε θέση να προβάλουν μια τόση λαμπρή καταγωγή αυτοί που έχουν εύλογη περηφάνια, διεκδικούν την ηγεμονία με το δίκιο τους και αναφέρονται συχνά στο παρελθόν τους.
Για να πείσω πως αυτές ήταν πράγματι οι απόψεις του Ισοκράτη, παραθέτω αποσπάσματα από άλλους δυο λόγους του:
Τον “Παναθηναϊκό” 79-80: «Η εκστρατεία στην Τροία από τον Αγαμέμνονα ήταν πράξη ωφελιμότατη για τους Έλληνες, για να μην υποστεί η Ελλάδα από τους βάρβαρους δεινά παρόμοια με κείνα που υπέστη παλαιότερα κατά την κατάληψη όλης της Πελοποννήσου από τον Πέλοπα, του Άργους από το Δαναό και της Θήβας από τον Κάδμο» Και τον  “Ελένης εγκώμιον” 68 – 69:
«Εξαιτίας αυτών» [της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία] «επήλθε τόσο μεγάλη μεταβολή, ώστε ενώ προηγουμένως οι βάρβαροι, που ζούσαν δυστυχισμένοι στους τόπους τους, και ο Δαναός, αφού έφυγε από την Αίγυπτο, κατέλαβε το Άργος, ο Κάδμος ο Σιδώνιος έγινε βασιλιάς της Θήβας, οι Κάρες αποίκησαν τα νησιά και ο Πέλοπας κυρίευσε την Πελοπόννησο οι μετά από αυτού του πολέμου, το γένος μας γνώρισε τόση ακμή ώστε κατάφερε να αφαιρέσει από τους βάρβαρους μεγάλες πόλεις και τεράστιες εδαφικές εκτάσεις» Και να το απόσπασμα όπως περικόπηκε και παραφράστηκε από τους αρχαιόπληκτους:
"Διότι κατοικούμε αυτήν την χώρα, χωρίς ούτε να εκδιώξουμε άλλους εξ αυτής ούτε να την καταλάβουμε έρημο ούτε να εγκατασταθούμε σε αυτήν ως ανάμεικτος ομάδα από διάφορα ανόμοια φύλα, απεναντίας είναι τόσον ευγενές και γνήσιο το γένος μας, ώστε τη χώρα, στην οποίαν είδαμε το πρώτο φως, εξακολουθούμε συνεχώς να κατοικούμε, διότι είμεθα Αυτόχθονες και μόνον εμείς από όλους τούς άλλους έχουμε το δικαίωμα να προσφωνούμε την πόλη μας με τις ίδιες λέξεις, δια των οποίων προσαγορεύομε τούς πλέον γνωστούς συγγενείς". Το πήραμε από ένα ιστολόγιο που έχει την ...τιμή να αυτοτιτλοφορείται “Αυτόχθονες Έλληνες”, και έχει σαν προμετωπίδα τον λόγο του... Ισοκράτη.
Εδώ, αδέλφια, μα τον Δία, γελάμε!!! Να και το πρωτότυπο του αποσπάσματος του “Πανηγυρικού” για όποιον πιστεύει πως θα το μεταφράσει πιο “εθνικά”:
[23] ὅσῳ γὰρ ἄν τις ποῤῥωτέρωθεν σκοπῇ περὶ τούτων ἀμφοτέρων, τοσούτῳ πλέον ἀπολείψομεν τοὺς ἀμφισβητοῦντας. ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν ἀρχαιοτάτην εἶναι καὶ μεγίστην καὶ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὀνομαστοτάτην: οὕτω δὲ καλῆς τῆς ὑποθέσεως οὔσης, ἐπὶ τοῖς ἐχομένοις τούτων ἔτι μᾶλλον ἡμᾶς προσήκει τιμᾶσθαι. [24] ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ' ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ' ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ' οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν, ὥστ' ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς, οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους, [25] τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν: μόνοις γὰρ ἡμῖν τῶν Ἑλλήνων τὴν αὐτὴν τροφὸν καὶ πατρίδα καὶ μητέρα καλέσαι προσήκει. καίτοι χρὴ τοὺς εὐλόγως μέγα φρονοῦντας καὶ περὶ τῆς ἡγεμονίας δικαίως ἀμφισβητοῦντας καὶ τῶν πατρίων πολλάκις μεμνημένους τοιαύτην τὴν ἀρχὴν τοῦ γένους ἔχοντας φαίνεσθαι.
Πηγή εικόνας:
https://seisaxthia.wordpress.com/2012/08/11/ισοκράτης-ο-κακοποιημένος/

1 σχόλιο:

  1. Kαι ο Πλάτωνας στον "Μενέξενο" γράφει κάτι ανάλογο με τον Ισοκράτη, όπου καυχιέται για την αυτοχθονία και την καθαρόαιμη ελληνική καταγωγή των Αθηναίων ενώ ταυτόχρονα "τη λέει" στους μιξοβάρβαρους Πελοποννήσιους και Θηβαίους που κατάγονται από επήλυδες τύπου Πέλοπα, Δαναού, Κάδμου και Αίγυπτου, χαρακτηρίζοντάς τους "φύσει μεν βαρβάρους, νόμω δε Έλληνας":

    "οὕτω δή τοι τό γε τῆς πόλεως γενναῖον καὶ ἐλεύθερον βέβαιόν τε καὶ ὑγιές ἐστιν καὶ φύσει μισοβάρβαρον, διὰ τὸ εἰλικρινῶς εἶναι Ἕλληνας καὶ ἀμιγεῖς βαρβάρων. οὐ γὰρ Πέλοπες οὐδὲ Κάδμοι οὐδὲ Αἴγυπτοί τε καὶ Δαναοὶ οὐδὲ ἄλλοι πολλοὶ φύσει μὲν βάρβαροι ὄντες, νόμῳ δὲ Ἕλληνες, συνοικοῦσιν ἡμῖν, ἀλλ᾽ αὐτοὶ Ἕλληνες, οὐ μειξοβάρβαροι οἰκοῦμεν, ὅθεν καθαρὸν τὸ μῖσος ἐντέτηκε τῇ πόλει τῆς ἀλλοτρίας φύσεως".
    https://www.loebclassics.com/view/plato-philosopher_menexenus/1929/pb_LCL234.369.xml

    ΑπάντησηΔιαγραφή