Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ἰούλιον Αὐρήλιον Ζεβείδαν, ένπορον


Επιγραφή στην Παλμύρα. 247 μΧ
Ο Ελληνικός πολιτισμός και το ενπόριον


Ἰούλιον Αὐρήλιον Ζεβείδαν Μοκίμου τοῦ Ζεβείδου | Ἀσθώρου Βαιδᾶ οἱ σὺν αὐτῷ | κατελθόντες εἰς Ὀλογεσιάδα ἔνποροι ἀνέστησαν ἀρέσαντα αὐτοῖς, τειμῆς χάριν,  Ξανδικῷ τοῦ ηνφʹ ἔτους.

Αλλα παιδιά του Ζεβεδαίου, εδώ


1 σχόλιο: