Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Κερατάς στην Πόλη: απαπα!Τι παίζονταν στην Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη;

"Το Κερατοεμβόλιν"

"Ονομάζεται έτσι ο δρόμος, [1] γιατί εκεί ήταν μία χάλκινη αψίδα και πάνω της μια στήλη με τέσσερα κέρατα στην κορφή. Κι εκεί γίνονταν διαρκώς ένα  θαύμα. Αν κάποιος είχε την φήμη κερατά και περνούσε κατ΄ευθείαν από εκεί, και ήταν πράγματι όπως τον έλεγαν, η στήλη στριφογύριζε τρεις φορές. Αν όμως δεν ήταν όπως έλεγαν, η στήλη στέκονταν ακίνητη. Με αυτόν τον τρόπο έβρισκαν αν ήσουν κερατάς."

Πρωτότυπο κείμενο:
"Είρηται δε ούτως ο έμβολος διότι αψίδα χαλκή ήν εκείσε. και στήλη επάνω ίστατο έχουσα εν τη κεφαλή κέρατα τέσσερα. Θαύμα δε εγένετο αεί. Όστις είχεν υπόληψιν είναι κερατάς, εκείσε απερχόμενος και προσεγγίζων την στήλην ευθέως, ει ήν ως υπελάμβανεν, εγυρίζετο εκ τρίτου η στήλη. ει δε ουκ ήν ούτος ενυπόληπτος, ίστατο σιγή, και ούτως διηλέγχοντο οι κερατάδες."

Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως,κεφ.  Περί κτισμάτων, 179

Ανάλογη "περιποίηση" είχαν και οι γυναίκες στην Κωνσταντινούπολη: Δες εδώ
Ήταν τρελλοί αυτοί οι Κωνσταντινοπολίτες...

[1] Εμβολος: Δρόμος στεγασμένος με στοές όπου υπήρχε αγορά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου