Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

Γιατί δεν είμαι μαρξιστής....

 Όταν οι συναγωνιστές με έβαλαν να αποστηθίσω τα παρακάτω ώστε να απαλλάξω άμεσα την εργατιά από την μιζέρια της, τους δήλωσα πως προτιμώ χίλιες φορές να γίνω πράχτορας του ιμπεριαλισμού.


γραμμική, μηχανιστική και μονόπλευρη θεώρηση της αντανάκλασης ανήγαγε το πρόβλημα στον απλό αντικατοπτρισμό. 

Η γερμανική κλασική φιλοσοφία έθεσε το ζήτημα του ανακλαστικού χαρακτήρα της συσχετικότητας των προσδιορισμών του αντικειμένου στο επίπεδο της ουσίας, ανάγοντας το τελικά στον αναστοχασμό και στην ανασκοπική λειτουργία της υποστασιοποιημένης νόησης 
(reflexion στον Χέγκελ).

Ο διαλεκτικός υλισμός ανέδειξε τη διαβάθμιση των τύπων της αντανάκλασης, στα πλαίσια της καθολικής αλληλεπίδρασης, ως πυρήνα της γνωσιολογίας 
(Β. Ι. Λένιν). 

Διάφορες νεομαρξιστικές προσεγγίσεις προσάπτουν στη λενινιστική θεώρηση μηχανιστικά χαρακτηριστικά αντιπαραθέτοντας σ' αυτή την υποκειμενικά νοούμενη πράξη 
(βλ. σχολή της Πράξης). 

Η υπερεκτίμηση της εξάρτησης του περιεχόμενου της αντανάκλασης από τις νευροφυσιολογικές ιδιαιτερότητες των αισθητηρίων οργάνων χαρακτηρίζει τον φυσιολογικό ιδεαλισμό 
(Μuller J.). 

Για τη θεωρία των ιερόγλυφων τα απεικάσματα της αντανάκλασης είναι σύμβολα, σημεία των πραγμάτων συμβατικού χαρακτήρα 
(Ο. Helmholtz)."

Πηγή:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου