Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Ο Καλανός

Ο Καλανός
Εις τα πλαίσια της φιλοσοφικής αναζητήσεως που ανέκαθεν εχαρακτήριζεν το επάγγελμα του Ελληνος, οι Μακεδόνες του Αλεξάνδρου απεπειράθησαν να μετακομίσουν ενταύθα,  εν Ελλάδι,έναν Ινδόν γυμνοφιλόσοφον (γκουρού) αλλά δυστυχώς απέθανεν εν τη οδώ. 

Το όνομά του δεν είναι γνωστόν, (άλλοι του αποδίδουν το όνομα  Σφίνηςαλλά τον απεκάλουν "Καλανόν" διότι, μία Ελληνικήν λέξιν εγνώριζεν ο τάλας και την επαναλάμβανε αεννάως: 
"καλέ!"
"Καλοί" απεκαλούντο οι νεαροί εκείνοι οίτινες ήσαν πρόθυμοι να προσφέρουν τας ερωτικάς των υπηρεσίας εις τους ωρίμους Ελληνας... 

Μα επιτέλους!!!! Τι ιδέαν εσχημάτισαν οι Ινδοί δια το Ελληνικόν Έθνος!!!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου