Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Το φίδι των Δαν-αών


 
Το έβλημα της φυλής Δάν (Δαναών) στο "Παλάτι του Σολομώντα" (Heichal Shlomo) στην Ιερουσαλήμ.
Το ίδιο έμβλημα ("Κυάνεοι Δράκοντες", "Μαύρα φίδια"), στόλιζαν τον θώρακα του Αγαμέμνονα όταν εκστράτευσε στην Τροία. (Ιλιάδα Λ. 26) Παλαιά Διαθήκη

 Γένεσις, μθ', 16  

"Δὰν κρινεῖ τὸ λαὸν αὐτοῦ, ὡσεὶ καὶ μία φυλὴ ἐν Ἰσραήλ. 17 καὶ γενηθήτω Δὰν ὄφις ἐφ᾿ ὁδοῦ, ἐγκαθήμενος ἐπὶ τρίβου, δάκνων πτέρναν ἵππου, καὶ πεσεῖται ὁ ἱππεὺς εἰς τὰ ὀπίσω, 18 τὴν σωτηρίαν περιμένων Κυρίου"

Πιο πολλά, εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου