Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Βρέθηκε το χειρόγραφο του Ανδρέα Κάλβου!
Βρέθηκε το αρχικό σχεδίασμα δυο ποιημάτων του Κάλβου
τα οποία για πρώτη φορά διεθνώς αποκαλύπτουμε 
μαζί με την τελική τους μορφή, 
για να φανεί η επίπονη ποιητική διεργασία 
στη οποία υποβλήθηκαν και δυστυχώς υποβληθήκαμε, 
και τώρα θα υποβληθείτε κι εσείς.

Αρχικό

Εις Σάμον

Οσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του Αντώνη αισθάνονται
ζυγόν δουλείας ας έχωσι
θέλει αρετήν και τόλμην
η ψηφοφορία

Αυτή (τα νέα κρύπτουν
νουν αληθείας) επτέρωσε
τον Πάγκαλον. Και αν έφαγεν
σκασθείς κ' επνίγη
μπυροπνιγμένος

Απ την Βουλήν όμως δεν έπεσε
και έσκασεν χορτάτος.
Αν γένεις τζουτζές άτιμος
ενός τυράννου, νόμιζε
πλούσιον τον τάφον.

Τελική μορφή

Οσοι τὸ χάλκεον χέρι
βαρὺ τοῦ φόβου αἰσθάνονται,
ζυγὸν δουλείας, ἂς ἔχωσι
θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην
ἡ ἐλευθερία.

Αὐτὴ (καὶ ὁ μῦθος κρύπτει
νοῦν ἀληθείας) ἐπτέρωσε
τὸν Ἴκαρον καὶ ἂν ἔπεσεν
ὁ πτερωθεὶς κ᾿ ἐπνίγη
θαλασσωμένος

Ἀφ᾿ ὑψηλὰ ὅμως ἔπεσε,
καὶ ἀπέθανεν ἐλεύθερος. -
Ἂν γένῃς σφάγιον ἄτιμον
ἑνὸς τυράννου, νόμιζε
φρικτὸν τὸν τάφον.  

Αρχικό

Αι Ευχαί

Του υπονόμου καλύτερα
φουσκωμένα τα λύματα
να πνίξουνε τη μύτη μου
ωσαν απελπισμένην
έρημον πάπιαν

Στα Εξάρχεια, στο Μουσείον
καλύτερα μια μπόμπα
να ιδώ και γκαζάκια
τρώγουσαν βιτρίνας, θύρας
κάδους και ελπίδας

Καλύτερα καλύτερα
On line οι Έλληνες
να ψάχνωσι στο google
με εξαπλωμένην χείρα
καμακούντες

Παρά δημοσιογράφους να έχομεν
Με ποτέ δεν εθάμβωσαν
των Μέσων τα μεγάλα ονόματα
με ποτέ δεν εθάμβωσαν
τηλεθεασεων ακτίνες

Τελική μορφή

Της θαλάσσης καλήτερα
φουσκωμένα τα κύματα
να πνίξουν την πατρίδα μου
ωσάν απελπισμένην,
έρημον βάρκαν.

Στην στεριάν, στα νησία
καλήτερα μίαν φλόγα
να ιδώ παντού χυμένην,
τρώγουσαν πόλεις, δάση,
λαούς και ελπίδας.

Καλήτερα, καλήτερα
διασκορπισμένοι οι Έλληνες
να τρέχωσι τον κόσμον,
με εξαπλωμένην χείρα
ψωμοζητούντες

Παρά προστάτας να 'χωμεν.
Με ποτέ δεν εθάμβωσαν
πλούτη ή μεγάλα ονόματα,
με ποτέ δεν εθάμβωσαν
σκήπτρων ακτίνες.

Κλόπυράιτ
Διασκεδασκευής
Δημήτρης Σκουρτέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου