Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Η Ελλάς ανήκει εις την Δύσιν και την κάνει ότι γουστάρει άμα λάχει


Στράβων, 7,3, κ.έ. 

“Παλιά λοιπόν, αν και οι φυλές [της Ηπείρου] ήταν πολλές και άγνωστες, δεν ήταν πολύ δύσκολο να περιγραφούν, γιατί είχαν αρκετό πληθυσμό και αυτονομία. 

Αλλά τώρα, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής [της Ηπείρου] κατάντησε έρημο, και τα χωριά, ακόμα και οι πόλεις καταστράφηκαν. 

Έτσι, τίποτα σαφές δεν μπορεί να ειπωθεί, [τώρα] λόγω της αφάνειας και της καταστροφής τους, που άρχισε εδώ και αρκετό χρόνο, και δεν σταμάτησε μέχρι τώρα λόγω των επαναστάσεων. [κατά της Ρώμης] 

Στα σπίτια τώρα στρατοπεδεύουν οι Ρωμαίοι, που έγιναν οι δυνάστες τους.

 Ο [ιστορικός] Πολύβιος λέει πως μετά την καταστροφή του Περσέα και της Μακεδονίας από τον [Ρωμαίο] Παύλο, εξολοθρεύτηκαν εβδομήντα πόλεις [της Ηπείρου] -ήταν κτίσματα της φυλής των Μολοσσών οι πιο πολλές- και πάρθηκαν σκλάβοι εκατόν πενήντα χιλιάδες άνθρωποι”

7.3 Πρότερον μὲν οὖν, καίπερ μικρῶν καὶ πολλῶν καὶ ἀδόξων ὄντων τῶν ἐθνῶν, ὅμως διὰ τὴν εὐανδρίαν καὶ τὸ βασιλεύεσθαι κατὰ σφᾶς οὐ πάνυ ἦν χαλεπὸν διαλαβεῖν τοὺς ὅρους αὐτῶν, νυνὶ δ᾽ ἐρήμου τῆς πλείστης χώρας γεγενημένης καὶ τῶν κατοικιῶν, καὶ μάλιστα τῶν πόλεων ἠφανισμένων, οὐδ᾽ εἰ δύναιτό τις ἀκριβοῦν ταῦτα, οὐδὲν ἂν ποιοίη χρήσιμον διὰ τὴν ἀδοξίαν καὶ τὸν ἀφανισμὸν αὐτῶν, ὃς ἐκ πολλοῦ χρόνου λαβὼν τὴν ἀρχὴν οὐδὲ νῦν πω πέπαυται κατὰ πολλὰ μέρη διὰ τὰς ἀποστάσεις· ἀλλ᾽ ἐνστρατοπεδεύουσιν αὐτοῖς Ῥωμαῖοι τοῖς οἴκοις, κατασταθέντες ὑπ᾽ αὐτῶν δυνάσται. Τῶν γοῦν Ἠπειρωτῶν ἑβδομήκοντα πόλεις Πολύβιός φησιν ἀνατρέψαι Παῦλον μετὰ τὴν Μακεδόνων καὶ Περσέως κατάλυσιν ( Μολοττῶν δ᾽ ὑπάρξαι τὰς πλείστας), πέντε δὲ καὶ δέκα μυριάδας ἀνθρώπων ἐξανδραποδίσασθαι.

ΑΤΙΜΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου