Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Ο Αλέξανδρος Σούτσος για τον Κριμαϊκό Πόλεμο
Αλεξάνδρου Σούτσου
Απομνημονεύματα ποιητικά
επί του 
Ανατολικού πολέμου **


Μη σιγήσης, μηδέ καταπραϋνης, ο Θεός. 
Ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν, και οι μισούντες σε ήραν κεφαλήν. Επί τον λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην και εβουλεύσαντο κατά των αγίων σου. εβουλεύσαντο εν ομονοία επί το αυτό, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και οι Ισμαηλίται. Μωάβ και οι Αγαρηνοί, μετά των κατοικούντων Τύρον. είπον· Κληρονομήσωμεν εαυτοίς το αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχόν, ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου.” 
(Ψαλμός πβ΄)*


Έκδοσις δευτέρα

Εις ήν προστίθεται ωδή του αυτού επί της στέψεως
του Αυτοκράτορος της Ρωσίας Αλεξάνδρου του β΄


Εν Αθήναις
τύποις Αλεξάνδρου Γκαρπόλα
1857


---------
* (αποσπάσματα)
** (Κριμαϊκού (1853-1857)

Τα ποιήματα συνοδεύονται από εκτενείς υποσημειώσεις με όλο το ιστορικό πλαίσιο, αλλά και με την περίφημη προφητεία για το “Ξανθό Γένος”


Να ένα δείγμα:

“τις ποτέ πιστεύσει ότι κατά τούτον τον αιώνα
έφθασαν εις τον τοιούτον της μωρίας κολοφώνα
έθνη τα κολοσσιαία, έθνη τα πεπαιδευμένα
ώστε κατά νουν σπουδαίως έβαλαν και κατά φρένα
την μεταλλαγήν των Τούρκων εις σοφών Ακαδημίαν
του Ομάρου εις Σωκράτην, του Μωάμεθ εις Μεσσίαν;
------------
Αλαλάζον της Ευρώπης κύμβαλον, ο Μουσουλμάνος
ήγγειλεν εις την Ρωσίαν πόλεμον υπερηφάνως
-----------------
Του Χριστού τα έθνη όλα δια βίας, δια δόλου
ένωσεν υπέρ των Τούρκων, ένωσε κατά Ρωσσίας
την ειρήνην επιβάλλων ο δυνάστης της Γαλλίας
και συμβοηθόν του έχων την Αυστρίαν εις τα πάντα
ήτις φιλεί και λύει των ποδών του τον ιμάντα
Σουηδία και Δανία μετ' εκείνον συμμαχούσιν
οι λαοί της Γερμανίας την Ρωσσίαν απειλούσιν
ο των Πρώσσων Άναξ μόνος της Ρωσίας μένει φίλος
και εις κίνδυνον τον θέτει ο της αρετής του ζήλος”Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου