Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Συνεχίζουμε τον αγώνα για τον Πολιτισμό

Το κάψιμο του Ιούδα στη σύγχρονη Ελλάδα


Ο Ηράκλειος ανατρέπει τον "τύραννο" Φωκά. 

Στην συνέχεια, του κόβει τα χέρια, τα πόδια, τα γεννητικά όργανα, του γδέρνει την πλάτη, τον παλουκώνει, και μετά του κόβει το κεφάλι
Το σώμα διαπομπεύεται και τελικά καίγεται.

"Και τούτου γεγονότος (αφου έγιναν αυτά) Φωτεινός τις εκ των μεγιστάνων προεπιβουλευθείς παρά του Φωκά εις την σύζυγον αυτού, (του είχε μαγαρίσει την γυναίκα) εισήλθεν αθρόον εις το Παλάτιον, και τον βασιλέα Φωκάν μέλανα χιτωνίσκον ενδύσας, αυτίκα τω Ηρακλείω προσάγει. 
Και ος έφη προς αυτόν: 
"Ούτως, άθλιε, την Πόλιν διώκησας;" 
και ο Φωκάς: 
"συ κάλλιον διοικήσαι έχεις"
Εφ' ω και χείρας ευθέως τέμνεται και πόδας, το δέρμα της ράχεως, τα αιδοία, και κοντώ αναρτάται, (τον παλουκώνουν) και τελευταίον την κεφαλήν αφαιρείται μαχαίρα. Το μέντοι σώμα αυτού συρόμενον κατά την βοός αγοράν πυρί παραδίδοται"

Μιχαήλ Γλυκά, "Χρονογραφία" IV, 513

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου