Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

"Τώρα χωριάτες ξεφορτώνουν τα τσιμέντα" (Ελευσίνεια Μυστήρια)

Στράβων, Θ, 1.9

Από την πεδιάδα της Νίσας [τα Μέγαρα] πλέοντας προς την Αττική βρίκουμε πέντε νησιά, και μετά την Σαλαμίνα” ... “Από 'κει ήταν και το φίδι ο Κυγχρείδης, που λέει ο Ησίοδος πως ανατράφηκε από τον Κυγχρέα και διώχτηκε από τον Ευρύλοχο που λήστευε το νησί. Τον υποδέχτηκε η Δήμητρα στην Ελευσίνα και έγινε ιερός της υπηρέτης”

Κατά τον Παυσανία ο Κυγχρέας ο ίδιος μεταμορφώνονταν σε φίδι, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο βοήθησε τους Έλληνες στην ναυμαχία της Σαλαμίνας.


Στράβων, Θ, 1.9
"Πρόκειται δ᾽ ἀπὸ Νισαίας πλέοντι εἰς τὴν Ἀττικὴν πέντε νησία. εἶτα Σαλαμὶς" ... "ἀφ᾽ οὗ δὲ καὶ Κυχρείδης ὄφις, ὅν φησιν Ἡσίοδος τραφέντα ὑπὸ Κυχρέως ἐξελαθῆναι ὑπὸ Εὐρυλόχου λυμαινόμενον τὴν νῆσον, ὑποδέξασθαι δὲ αὐτὸν τὴν Δήμητρα εἰς Ἐλευσῖνα καὶ γενέσθαι ταύτης ἀμφίπολον."

Παυσανίας Αττικά 36. 1 
"ἐν Σαλαμῖνι δὲ—ἐπάνειμι γὰρ ἐς τὸν προκείμενον λόγον—τοῦτο μὲν Ἀρτέμιδός ἐστιν ἱερόν, τοῦτο δὲ τρόπαιον ἕστηκεν ἀπὸ τῆς νίκης ἣν Θεμιστοκλῆς ὁ Νεοκλέους αἴτιος ἐγένετο γενέσθαι τοῖς Ἕλλησι· καὶ Κυχρέως ἐστὶν ἱερόν. ναυμαχούντων δὲ Ἀθηναίων πρὸς Μήδους δράκοντα ἐν ταῖς ναυσὶ λέγεται φανῆναι· τοῦτον ὁ θεὸς ἔχρησεν Ἀθηναίοις Κυχρέα εἶναι τὸν ἥρωα." 


Η "κίστη" ήταν το ιερό κουτί των Ελευσινίων Μυστηρίων
όπου κρύβονταν αθέατα και άγνωστα ιερά αντικείμενα.
Ο συμπαθής ιερός φίδης δεν γνωρίζει αυτές τις απαγορεύσεις.
Εγώ, σε κάθε περίπτωση, θα επέλεγα τους χωριάτες με τα τσιμέντα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου