Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Όταν η έκφραση: "Δούλος του Θεού" παίρνει τις "Εθνικές" της διαστάσεις.

Η Μητέρα των Θεών
Πηγή:Επιγραφή στην Λευκόπετρα της Μακεδονίας, 
έτους 184/185 μ.Χ.


"[Εγώ] η Κοΐντα η κόρη της Ιουλίας 
δωρίζει στην Μητέρα των Θεών 
την δούλα την Παρμενέα, 
που έχει ανατραφεί από μένα 
(=έχει γεννηθεί στον οίκο μου) 
στο όνομα της θεάς, 
ώστε να την υπηρετεί 
τις καθιερωμένες μέρες. [των γιορτών] 
Ιέρεια είναι η Αιλία Κλεοπάτρα 
έτος 216 από του σεβαστού. [Αυγούστου]"

Κοΐντα Ἰουλίας Μηǀτρὶ Θεῶν δῶρον παιδίσκην ǀ Παρμένεαν, ἣν ἀνέθρεψα ǀ τῷ ὀνόματι τῆς θεοῦ, ὑπηǀǀρετοῦσαν τὰς ἐθίμους ἡμ<έ>ρας· ǀ ἱερωμένης Αἰλίας Κλευπάǀτρας, ἔτους ϛισʹ ǀ σεβ(αστοῦ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου