Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας λύνει τις (αιώνιες) διαφορές μεταξύ των ελληνικών πόλεων...

File:Theodosius II Louvre Ma1036.jpg
Ο Θεοδόσιος ο Β΄
Ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Β΄ λύνει τις διαφορές των ελληνικών πόλεων καλώντας τες σε συνέδριο. 
Προφανώς οι Έλληνες ήταν ακόμα μια φορά έτοιμοι να πολεμήσουν μεταξύ τους, αδιαφορώντας για τον δήθεν διωγμό της πάτριας θρησκείας τους που έχει πια γίνει πιπίλα. 
Ευτυχώς που ήρθαν οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες και μας έκαναν κράτος, και σταματήσαμε να σφαζόμαστε μεταξύ μας!


 Γνήσια επιγραφή της εποχής, που δεν έχει καμιά σχέση με όσα λένε ορισμένοι για διωγμούς των Ελλήνων εκείνη την εποχή. 

Οι Έλληνες ευχαριστούν εγγράφως τον αυτοκράτορα.

Επιγραφή από τα Μέγαρα, 401 μΧ:
(μετάφραση Δ. Σκουρτέλης)

“Ευχόμαστε για την σωτηρία, τη νίκη και την αιώνια μετά θάνατον ζωή των δεσποτών του κόσμου Ονώριου και Θεοδόσιου, (παραλείπονται τα πλήρη ονόματα στη μτφρ.) των αιωνίων και νικηφόρων αυτοκρατόρων. 

Οι ελληνικές πόλεις αποφάσισαν μεταξύ τους σε συνέδριο που συγκαλέστηκε επί τούτου στην Κορινθιακή πρωτεύουσα όσο ήταν ανθύπατος ο λαμπρότατος και μεγαλοπρεπέστατος Κλαύδιος Βάριος.

Το πόσα πρέπει να ανήκουν σε κάθε πόλη και έλυσαν το ζήτημα των ορίων μεταξύ των Βοιωτικών, Ευβοϊκών και Αιτωλικών πόλεων που παρέστησαν στην [πόλη] των Σκαρφιαίων. Το ίδιο έγινε και για τις Πελοποννησιακές [πόλεις] που μαζεύτηκαν στην Κόρινθο, και να γίνει πλέον γνωστό και να παραδεχτούν όλοι τα σύνορα που ορίστηκαν στα Σκάρφεια για [αριθμός ει΄]....”

Θέλετε κι άλλο;
Το 1415 ανοικοδομήθηκε το τείχος του Ισθμού της Κορίνθου, το "Εξαμίλιον". Τότε ανακάλυψαν μια επιγραφή από την εποχή του Ιουστινιανού:

"ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟΝ ΑΥΤΟΥ ΔΟΥΛΟΝ ΒΙΚΤΟΡΙΝΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΚ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΑΣ"

(Αναφέρεται από τον Σφραντζή)


"Σφαγέας του Ελληνισμού" ο Ιουστινιανός....

Το κείμενο της πρώτης επιγραφής:
"[ὑ]πὲρ σωτηρίας καὶ ν[είκ]ης [καὶ αἰ]ωνίου δι[α]μον[ῆς][τῶ]ν̣ δεσποτῶν τῆς [οἰ]κουμ[έν]ης Φλ(αβίου) Ἀρκ[αδ]ίο[υ] καὶ Φλ(αβίου) Ὁνωρίου κ(αὶ) Φλ(αβίου) Θεοδοσίου τῶν̣ αἰωνί<ω>[ν] κ(αὶ) τροπεούχων Αὐγγγ(ούστων) διετυπώθη μεταξὺ τῶν Ἑ[λ]ληνίδ[ων]πόλεων εἰς ταὐτὸ συνελθουσῶν ἐν τῇ Κορινθίων μητροπόλει ἐπὶ τοῦ λαμ(προτάτου) κ(αὶ) μεγαλοπρεπεστάτ[ου ἀ]νθ(υπάτου) Κλ(αυδίου) Βαρίου, ὁπ[όσα] χρὴ ἑκάστην πόλιν κ(αὶ) πό[τ]ε [εἰς] τὴν ὁρρεοπραιποσιτίαν <λ>ύειν τῶ[ν] μὲν Βοιωτιακῶν κ(αὶ) Εὐβοϊκῶν κ(αὶ) τῆς Αἰτωλίας πόλεων εἰςτὴν Σκαρφιαίων παρεουσῶν, τῶν δὲ Πελοπονησσιακῶν εἰς τὴν Κορινθίων, κ(αὶ) ἔστιν ἡ γνῶσις καθὼ[ς ὑ]ποτέτακται·εἰς τὰ κατὰ Σκάρφιαν ὅρρια ἐπὶ τῆς ειʹ ἐπι[νεμήσεως — — — —]."


https://epigraphy.packhum.org/text/143500

Regions : Central Greece (IG VII-IX) : Megaris, Oropia, and Boiotia (IG VII)

IG VII 24    Previous Inscription IG VII 23    IG VII 25 Next Inscription

Megaris — Megara — 401/402 AD

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου