Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Ελληνικότατος ύμνος προς την Αιγυπτιακή Ίσιδα

Από την θρακική πόλη της Μαρώνειας.
Ελεύθερη μεταφορά στη Νεοελληνική: Δημήτρης Σκουρτέλης


Η Ίσις
Από το ιερό των "Αιγυπτίων θεών" του Μαραθώνα.


...ΑΥΤΗΣ...
....πρέπει να πιστεύουμε πως οι έπαινοι δεν πρέπει να λείψουν, όταν η ευεργεσία είναι τόσο μεγάλη. Από αγάπη, με το εγκώμιο, φανερώνεται το πρόσωπο του θεού στους ανθρώπους.

Ω Ίσιδα, έλα σα να είσαι μπρος στα μάτια μας με τους επαίνους και τη ευχή την δεύτερη. Γιατί το να σε υμνώ είναι ανώτερο και από τα μάτια μου, που με αυτά είδα τον ήλιο και τον δικό σου κόσμο.

Είμαι σίγουρος πως θα έρθεις, γιατί μια που ήρθες να μας σώσεις όταν σε καλέσαμε, πως να μην έρθεις όταν σε τιμάμε;

Γι αυτό λοιπόν προχωράω στα υπόλοιπα γνωρίζοντας πως το εγκώμιο προέρχεται από την θεία βούληση, αν και το γράφουν ανθρώπου χέρια. Αρχίζω λοιπόν το εγκώμιο με την καταγωγή σου.

Λένε πως η Γη γεννήθηκε πρώτη, η μητέρα όλων. Εσύ σπάρθηκες σαν η πρώτη κόρη της, και πήρες για σύντροφο τον Σέραπι, και κάνοντας τους γάμους σας, έλαμψε ο κόσμος από τα πρόσωπά σας, γι αυτό και πολλοί  σας λένε Ήλιο και Σελήνη. Είστε μόνο δύο (οι) θεοί, αλλά ο άνθρωποι σας λένε πολλούς.

Στη ζωή μας μόνο εσάς γνωρίσαμε για θεούς, πως να συγκρατήσουμε λοιπόν τα εγκώμια, όταν αυτά έγιναν στους προηγούμενους θεούς που λατρεύθηκαν;

Αυτή (Η Ίσιδα) βρήκε το αλφάβητο μαζί με τον Ερμή, και αυτό που είναι ιερό για τους μύστες (μαρτυρία για άλλο αλφάβητο;) και αυτό που είναι σε κοινή χρήση.

Αυτή καθόρισε το Δίκαιο, ώστε κάθε ένας από μας, σύμφωνα με την φύση, να είναι ίσος απέναντι στον θάνατο και να ζει με τα ίδια αγαθά.

Αυτή έκανε και την βάρβαρη και την ελληνική γλώσσα, ώστε να μιλάνε και οι άντρες με τις γυναίκες (;) αλλά και όλοι προς όλους.

Εσύ έδωσες τους νόμους, που τους έλεγαν παλιά θεσμούς (έθιμα) Με αυτούς σταθεροποιήθηκαν οι πόλεις, εφαρμόζοντας αυστηρά όχι την βία, αλλά το νόμο.

Εσύ καθιέρωσες να τιμάνε τα παιδιά τους γονείς τους, όχι μόνο σαν γεννήτορες, αλλά σαν θεούς.

Έτσι έγραψε η θεά τον νόμο, σαν φυσική αναγκαιότητα.

Εσύ διάλεξες σαν κατοικία σου την Αίγυπτο, και τίμησες πιο πολύ από τις άλλες ελληνικές πόλεις την Αθήνα.

Εκεί φανέρωσες πρώτα τους καρπούς, και είπες στον Τριπτόλεμο να διαδώσει σε όλους τους Έλληνες τον σπόρο, ζεύοντας σε άρμα τα ιερά φίδια.

Γι αυτό από όλη την Ελλάδα πάμε να δούμε την Αθήνα, και από την Αθήνα, την Ελευσίνα, πιστεύοντας πως η Αθήνα είναι η κατ' εξοχήν πόλη της Ευρώπης, και ιερό στολίδι της είναι η Ελευσίνα.

Γνωρίζω πως η ζωή προέρχεται από τον άντρα και την γυναίκα. Γνωρίζω πως η γυναίκα....

Ο Όσιρις.
Από το ιερό των "Αιγυπτίων θεών" του Μαραθώνα.

Σχόλιο
Σε αυτήν την επιγραφή της θρακικής Μαρώνειας, που χρονολογείται γύρω στα 100 π.Χ, όχι μόνο τεκμηριώνεται η νέα λατρεία των Αιγυπτιακών θεών Ίσιδας και Σέραπι, αλλά βλέπουμε πως σε αυτήν: 

Η Ίσιδα θεωρείται η πρώτη θεά, κόρη της Γης. Όλοι οι άλλοι θεοί υποτιμούνται ή αγνοούνται. Στην ουσία, η επιγραφή λέει πως οι άλλοι θεοί δεν είναι παρά εκδηλώσεις, μορφές της Ίσιδας και του Σέραπι, που έχουν παρερμηνευθεί από τους ανθρώπους: "δύο μὲν οὖν ἐστε, καλεῖσθε δὲ πολλοὶ παρ’ ἀνθρώποις"

Η Ίσιδα θεωρείται δημιουργός όλου του ανθρώπινου πολιτισμού.  Ο "Ερμής" είναι ο αιγυπτιακός θεός Θώθ ή Θεύθ που βρήκε το αλφάβητο κατά τον Πλάτωνα, (Φαίδρος 274c - 275b) δες εδώ: "Πλάτων και Σωκράτης: Οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν την γραφή."  και εδώ: "Η προέλευση του Αλφάβητου." από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο. 


Η λατρεία της Δήμητρας και τα Ελευσίνεια Μυστήρια θεωρούνται αφιερωμένα στην Ίσιδα. Επίσης, στην Ίσιδα αποδίδεται και η διάδοση των σιτηρών. Στην ουσία, η λατρεία της Ίσιδας υποκαθιστά αυτή της Δήμητρας. 

Με άλλα λόγια η αιγυπτιακή λατρεία υποκαθιστά όλη την αρχαία θρησκεία του Δωδεκάθεου. 

Η Ίσιδα θεωρείται πως κατοικεί στην Αίγυπτο.

Σημαντική η επίκληση περί ισότητας των ανθρώπων, που εκφράζει συγκαλυμμένα τις κοινωνικές αντιθέσεις της εποχής. 

Ας προσεχθεί πως το κείμενο της επιγραφής θεωρείται θεόπνευστο ("τὸ ἐγκώμιον νοῦς μὲν θεοῦ, χεῖρες δὲ γράφουσιν ἀνθρώπου") μια αντίληψη που λανθασμένα αποδίδεται μόνο στους Χριστιανούς

Αν αυτή επιγραφή δεν αντανακλούσε την διαδεδομένη κοινή αντίληψη, δεν θα είχε αναρτηθεί ποτέ. Αντίθετα, είναι δεσμευτική για την λατρεία της πόλης. 

Παρασιωπώ τα "ιερά φίδια"... να μη χ...

Αν δούμε όμως την προηγούμενη επιγραφή από την ίδια πόλη, που είναι περίπου μισό ή έναν αιώνα αρχαιότερη, και όπου σαν κύρια θεότητα αναφέρεται ο Διόνυσος, (δες εδώ) μια που στο ιερό του κατατίθεται η συνθήκη με τους Ρωμαίους, διαπιστώνουμε την ριζική αλλαγή που επιτελέσθηκε. 

Αυτή ήταν η “αρχαία ελληνική” θρησκεία που καταπολέμησαν οι Χριστιανοί.


Το αρχαίο κείμενο και η πηγή του:

Regions : Thrace and the Lower Danube (IG X) : Thrace and Moesia Inferior

I. Aeg. Thrace 205    Previous Inscription I. Aeg. Thrace 204    I. Aeg. Thrace 206 Next Inscription

Aretalogy of Isis.  Marble stele, broken above and below.
Thrace — Maroneia — mid 2nd-early 1st c. BC — Grandjean, Une nouvelle Arétalogie (1975) — SEG 26.821 — Bricault, RICIS 114/0202
1
ΑΥΤΗΣ
άμβανον γὰρ
ν θεωρήσειν, ὅτ̣αν πρὸς τὸ μέγεθος
ργεσίας οἱ λόγοι τῶν ἐπαίνων μὴ ἐλλίπωσιν. v ἧι δὲ
5
ρῶτα, τὸ μὲν ἐ̣γ̣κ̣ω̣μ̣ί̣ου, τὸ δὲ προσώπου θεῶι κείμενον
θρώπωι.  v ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῶν ὀμμάτων, Ἶσι, ταῖς εὐχαῖς
υσας, ἐλθὲ τοῖς ἐπαίνοις καὶ ἐπὶ δευτέραν εὐχήν·
ὶ γ̣ὰρ τὸ σὸν ἐγκώμιον τῶν ὀμμάτων ἐστὶ κρεῖσσον


αν, οἷς ἔβλεψα τὸν ἥλιον· τούτοις καὶ τὸν σὸν βλέπω κόσμον·10
πείθομαι δὲ πάντως σε παρέσεσθαι. εἰ γὰρ ὑπὲρ τῆς ἐμῆς καλουμέ-
νη σωτηρίας ἦλθες, πῶς ὑπὲρ τῆς ἰδίας τιμῆς οὐκ ἂν ἔλθοις; θαρ-
ρῶν οὖν πορεύομαι πρὸς τὰ λοιπά, γινώσκων ὅτι τὸ ἐγκώμιον
νοῦς μὲν θεοῦ, χεῖρες δὲ γράφουσιν ἀνθρώπου. καὶ πρῶ-
τον ἐπὶ τὸ γένος ἥξω, τῶν ἐγκωμίων ποιησάμενος ἀρχὴν
15
τὴν πρώτην σου τοῦ γένους ἀρχήν. γῆν φασι πάντων μη-
τέρα γενηθῆναι· ταύτηι δὲ σὺ θυγάτηρ ἐσπάρης πρώτηι,
σύνοικον δ’ ἔλαβες Σέραπιν καί, τὸν κοινὸν ὑμῶν θεμένων γάμον,
τοῖς ὑμετέροις προσώποις ὁ κόσμος ἀνέλαμψεν ἐνομματισθεὶς
Ἡλίωι καὶ Σελήνηι. δύο μὲν οὖν ἐστε, καλεῖσθε δὲ πολλοὶ παρ’ ἀν-
20
θρώποις· μόνους γὰρ ὁ βίος ὑμᾶς θεοὺς οἶδεν. πῶς οὖν τῶν
ἐγκωμίων οὐ δυσκράτητος ὁ λόγος ὅταν δέηι τὸν ἔπαινον
πολλοῖς θεοῖς προναῶσαι; αὕτη μεθ’ Ἑρμοῦ γράμμαθ’ εὗρεν
καὶ τῶν γραμμάτων ἃ μὲν ἱερὰ τοῖς μύσταις, ἃ δὲ δημόσια
τοῖς πᾶσιν. αὕτη τὸ δίκαιον ἔστησεν, ἵν’ ἕκαστος ἡμῶν
25
ὡς ἐκ τῆς φύσεως τὸν θάνατον ἴσον ἔσχεν καὶ ζῆν ἀπὸ τῶν
ἴσων εἰδῆι. αὕτη τῶν ἀνθρώπων οἷς μὲν βάρβαρον, οἷς δ’ ἑλλη-
νίδα διάλεκτον ἔστησεν, ἵν’ ἦι τὸ γένος διαλλάσσον μὴ μό-
νον ἀνδράσιν πρὸς γυναῖκας ἀλλὰ καὶ πᾶσι πρὸς πάντας.
σὺ νόμους ἔδωκας, θεσμοὶ δ’ ἐκαλοῦντο κατὰ πρώτας· τοι-
30
ροῦν αἱ πόλεις εὐστάθησαν, οὐ τὴν βίαν νομικὸν ἀλλὰ
ὸν νόμον ἀβίαστον εὑροῦσαι. σὺ τιμᾶσθαι γονεῖς ὑπὸ
έκνων ἐποίησας, οὐ μόνον ὡς πατέρων, ἀλλ’ ὡς καὶ θεῶν
ροντίσασα· τοιγαροῦν ἡ χάρις κρείσσων ὅτε τῆς φύσε-
ως τὴν ἀνάγκην καὶ θεὰ νόμον ἔγραψεν. σοὶ πρὸς κατοίκησιν
35
Αἴγυπτος ἐστέρχθη. σὺ μάλιστα τῆς Ἑλλάδος ἐτίμησας τὰς
Ἀθήνας· κεῖθι γὰρ πρῶτον τοὺς καρποὺς ἐξέφηνας· Τριπτόλε-
μος δὲ τοὺς ἱεροὺς δράκοντάς σου καταζεύξας ἁρματοφο-
ρούμενος εἰς πάντας Ἕλληνας διέδωκε τὸ σπέρμα· τοιγαροῦν
τῆς μὲν Ἑλλάδος ἰδεῖν σπεύδομεν τὰς Ἀθήνας, τῶν δ’ Ἀθη-
40
νῶν Ἐλευσῖνα, τῆς μὲν Εὐρώπης νομίζοντες τὴν πόλιν, τῆς
δὲ πόλεως τὸ ἱερὸν κόσμον. ἔγνω τὸν βίον ἐξ ἀνδρὸς
συνεστηκότα καὶ γυναικός· ἔγνω τερον τὴν γυ-
ναῖκα· πῶς ἔδει τὸ ἧσσον 
Ν ἐσφραγισ

-------------------

Να και άλλη μία παρόμοια επιγραφή, έναν αιώνα νεότερη.


Εγώ πρώτη βρήκα τον καρπό στους ανθρώπους.
Εγώ είμαι η μητέρα του βασιλιά Ώρου. (που ταυτίζονταν με τον Απόλλωνα)
Εγώ είμαι αυτή που κατευθύνει το άστρο του θεού Κυνός.
Εγώ είμαι αυτή που οι γυναίκες με λένε θεό.
Για μένα χτίστηκε η πόλη Βούβαστις (στην Αίγυπτο)
Εγώ διαχώρισα τον ουρανό και τη γη.
Εγώ έδειξα τους δρόμους των άστρων.
Εγώ καθόρισα την πορεία του ήλιου και της σελήνης.
Εγώ βρήκα τα ναυτικά έργα.
Εγώ έκανα τον δίκαιο δυνατό.
Εγώ έσμιξα άντρα και γυναίκα.
Εγώ καθόρισα να βγαίνει το παιδί στο φως στους δέκα μήνες.
Εγώ νομοθέτησα να περιποιούνται τα παιδιά τους γονείς.
Εγώ κανόνισα τιμωρία σε όσους είναι άστοργοι στους γονείς τους.
Εγώ και ο Όσιρις, ο αδελφός μου, σταματήσαμε τις ανθρωποφαγίες.
Εγώ έδειξα τις μυήσεις στους ανθρώπους.
Εγώ σας έμαθα να τιμάτε τα αγάλματα των θεών.
Εγώ καθιέρωσα τα τεμένη των θεών.
Εγώ έριξα τους τυράννους.
Εγώ σταμάτησα τους φόνους.
Εγώ ανάγκασα τους άντρες να συμπονάνε τις γυναίκες.
Εγώ έκανα το Δίκαιο να είναι δυνατότερο από χρυσάφι και ασήμι.
Εγώ νομοθέτησα πως η αλήθεια είναι το σωστό.
Εγώ βρήκα τις γραφές γάμου (προγαμιαία συμβόλαια;)
45

Regions : Northern Greece (IG X)

IG X,2 1 254    Previous Inscription IG X,2 1 253    IG X,2 1 255 Next Inscription

Makedonia (Mygdonia) — Thessalonike — 1st/2nd c. AD

[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1
[․․c.9-10․․ vv ἐγώ] εἰ̣μ̣[ι ἡ πρώτη καρπὸν ἀνθρώποις εὑ]-
[ροῦσα. vv ἐγώ εἰμι μ]ή̣τ̣η̣ρ̣ Ὥρο[υ βασιλέως. vv ἐγώ εἰμι θεοῦ Κυνὸς ἄ]-
[στρῳ ἐπιτέλλουσ]α. vv ἐγώ εἰμ̣[ι ἡ παρὰ γυναιξὶ θεὸς καλουμένη].
[vv ἐμοὶ Βούβαστο]ς̣ πόλις ᾠκο[δομήθη. vv ἐγὼ ἐχώρισα γῆν ἀπ’ οὐρανοῦ].
5
[vv ἐγὼ ἄστρων ὁδο]ὺ̣ς ἔδειξα. v[v ἐγὼ ἡλίου καὶ σελήνης πο]-
[ρείαν συνεταξάμ]ην. vv ἐγὼ θ̣αλ̣[άσσια ἔργα εὗρον. vv ἐγὼ τὸ δίκαιον]
[ἰσχυρὸν ἐποίησ]α. vv ἐγὼ γυναῖκα̣ [καὶ ἄνδρα συνήγαγον. vv]
[ἐγὼ δεκαμηνιαῖο]ν βρέφος εἰς φῶ[ς ἐξενεγκεῖν ἔταξα. vv ἐγὼ]
[ὑπὸ τέκνου γον]εῖς φιλοστοργεῖσ̣[θαι ἐνομοθέτησα. vv ἐγὼ τοῖς]
10
[ἀστόργως γονεῦ]σι διακ̣ειμένοις τ̣[ιμωρίαν ἐπέθηκα. vv ἐγὼ με]-
[τὰ τοῦ ἀδελφοῦ] Ὀσίριδος τὰς ἀν̣[θρωποφαγίας ἔπαυσα. vv ἐγὼ]
[μυήσεις ἀνθρώπ]οις ἐπέδειξα. vv [ἐγὼ ἀγάλματα θεῶν τιμᾶν]
[ἐδίδαξα. vv ἐγὼ τε]μένη θεῶν ἱδρυσάμ̣[ην. vv ἐγὼ τυράννων ἀρχὰς κατέ]-
[λυσα. vv ἐγὼ φόνου]ς̣ ἔπαυσα. vv ἐγὼ στ̣[έργεσθαι γυναῖκας ὑπ’ ἀνδρῶν ἠ]-
15
[νάγκασα. vv ἐγὼ τ]ὸ δίκαιον ἰσχυρ̣[ότερον χρυσίου καὶ ἀργυρίου]
[ἐποίησα. vv ἐγὼ τὸ ἀλ]η̣θὲς καλὸν̣ [ἐνομοθέτησα νομίζεσθαι. vv]
[ἐγὼ συνγραφὰς γαμ]ι̣κ̣ὰ̣ς̣ ε̣ὗ̣ρ̣ο̣[ν. vv ․․․․․․․c.20-22․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]1 σχόλιο:

  1. Ανθρωποφαγίες; Στην αρχαία Ελλάδα; Και τις σταμάτησε η Ίσιδα απέ την Αίγυπτο; Μα ποιος ανθέλληνας αρχαίος Έλληνας τα σκάλισε αυτά σε μάρμαρο; Άλλη δουλειά δεν είχε να κάνει ο πρόγονός μου; Πλοκ στον Ανθέλληνα!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή