Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Από πότε υπήρχαν... Μουσουλμάνοι και τι σήμαινε η λέξη;

Κι άλλος μουσουλμάνος;
Πηγή:

Μαθαίνουμε λοιπόν, από μια επιγραφή στην Θεσσαλονίκη του 3ου αιώνα μ.Χ., πως ένας Σερβιλιανός, το τιμώμενο πρόσωπο, ήταν χιλίαρχος μιας σπείρας (κοόρτης) "Μουσουλαμών" ιππέων. 

Για να μην μας μείνει αμφιβολία για τον τόπο που βρίσκονταν αυτοί οι "Μουσουλαμοί", μαθαίνουμε πως ο ίδιος ήταν και έπαρχος Παλμυρηνών ιππέων (Η Παλμύρα βρίσκεται στη Μέση Ανατολή)


Φυσικά, ούτε Μουσουλμανισμός υπήρχε τότε, ούτε Ισλάμ.

Το θέμα παραμένει ανοικτό...

Ας σημειωθεί πως το ίδιο το Κοράνι αποκαλεί "Μουσουλμάνους" όλους τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τον Κύριο. 

Σημαίνει "Ολόκληρος, ακέραιος, πλήρης". 

Αν υποψιαστώ πως ΚΑΙ αυτή η λέξη είναι ελληνική... χαχα


Πηγή επιγραφής:

Regions : Northern Greece (IG X)

IG X,2 1 146    Previous Inscription IG X,2 1 145    IG X,2 1 147 Next Inscription

Makedonia (Mygdonia) — Thessalonike — bef. mid. 3rd c. AD — photo: BCH 97 (1973) 588, fig. 1
See also: BCH 97 (1973) 587,146 
κατὰ τὸ δόξαν τῇ
κρατίστῃ βουλῇ καὶ
τῷ ἱερωτάτῳ δήμῳ
Γ(άϊον) ∙ Μέστρ(ιον) ∙ Σερουιλια-
5
νὸν τὸν ἀξιολογώ-
τατον ἱππῆ Ῥωμαί(ων),
χειλίαρχον σπείρης
πρώτης Μουσουλαμῶν
ἱππικῆς, ἔπαρχον
10
εἴλης ἱππέων ἀριθμοῦ
Παλμυρηνῶν Πορο<λ>υσ-
σηνῶν, Ἀντώ(νιος) ∙ Πούβλιος
τὸν πατρῷον. #⁹⁰⁰

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου