Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Μια εκπληκτική γνήσια μαρτυρία: Τις Μούσες τις μάθαμε από τον Ησίοδο!

Πηγή Εικόνας:

Πόσο “αρχαία¨είναι η αρχαία θρησκεία;

Επιγραφή από τις Θεσπιές της Βοιωτίας, 3ος αι. π.Χ.


“Ο Ευθυκλής ο γιος του Αμφικρίτου αφιέρωσε στις Μούσες
διακοσμώντας [το μνημείο] με στίχους, για να είναι η χάρη τους αιώνια
και να τιμηθεί και το γένος, και το όνομά του και το τέλος του.
Έτσι λοιπόν για να είμαι πάντα ένδοξος στους θνητούς
γιατί δεν είμαι άμαθος ανάμεσα στους άντρες.
Θα ανακράξω τον χρησμό των Μουσών.
Οι θνητοί, πείστηκαν από όσα μας άφησε ο Ησίοδος
κι έτσι είναι η χώρα ήρεμη και βλαστάνει καρπούς.
Ο Ησίοδος ο γιος του Δίου ύμνησε με τους ωραιότερους ύμνους τις Μούσες και τον Ελικώνα
και ο γιος του Αμφικρίτου τιμάει αυτόν τον ομορφόστομο και χαρωπό άντρα”.

Ο Ησίοδος έζησε μόλις το 800 π.Χ....

Έτσι, επιβεβαιώνεται απόλυτα ο Ηρόδοτος, που λέει τα ίδια, αλλά συκοφαντείται ως ανθέλληνας, ή απλά μερικοί ισχυρίζονται πως αυτά που γράφει είναι παρεμβολή και παραχάραξη χριστιανών αντιγραφέων της Ιστορίας του.

Να τι γράφει ο Πατέρας της Ιστορίας:


Από πού ήρθε κάθε θεός, αν όλοι υπήρχαν ανέκαθεν, πως έμοιαζαν μερικών οι μορφές τους, δεν το γνωρίζανε»[οι Έλληνες]«μέχρι πρότινος, μέχρι χτες σα να λέμε. Νομίζω πως ο Ησίοδος και ο Όμηρος δεν είναι παλιότεροι από τετρακόσια χρόνια»[από την εποχή του, δηλ το 450 πΧ (+-)]«Αυτοί είναι που έπλασαν την θεογονία για τους Έλληνες και απέδωσαν στους θεούς τα ονόματα, τον τρόπο λατρείας»[τιμάς]«τις ειδικότητές τους» [τέχνας]«και τη μορφή τους. Όσο για τους ποιητές που λέγονται αρχαιότεροι από αυτούς τους» [δυο] «άντρες»[εννοεί τα Ορφικά κλπ] «νομίζω πως είναι πιο σύγχρονοι»

Ηρόδοτος 2. 52-53


Το κείμενο της αρχαίας επιγραφής:

Ε̣ὐ̣θ̣υ̣[κλ]ῆς παῖς Ἀμφικρίτου Μούσαις ἀνέθηκε
κοσμήσ̣[ας] ἔπεσιν, τῶν ἁ χάρις εἴη ἀείνως
καὶ γένεος τὸ τέλος κείνου καὶ τοὔνομα σώιζοι.
below relief.4
οὕτ̣ω̣ς ᾀ̣ν̣τω̣π̣οῖς ἀριγηρα[λ]έος βροτῶι ἶσα
5
οὐκ ἀδ[α]ῂ̣ς {²⁷ἄ<ι>δ[ρ]ις}²⁷ Ἑλικὼν Μου[σ]άων χρησμὸν ἰαχέω·
πειθομένοι[σ]ι βροτοῖς ὑποθήκαις Ἡσιόδοιο
εὐνομία χ[ώ]ρα τ’ ἔσται καρποῖσι βρύουσα.
around wreath.8
Ἡσίοδος Δίου Μούσας Ἑλικῶνά τε θεῖον | καλ(λ)ίστοις ὕμνοις [κύδην’, ὁ δ’ ἄρ’ Ἀμφικρίτοιο | παῖς κεῖνον τιμάει εὔστομο]ν̣ α̣[ἴσ]ιον ἄνδ̣ρ̣α̣.
              〚— —〛ΣΜΟΥΣΑΣΕΛΙ {²false start by stonecutter}²

SEG 27:71 Previous Inscription SEG 27:66[3] SEG 27:73 Next Inscription

Dedicatory epigram for the Muses and Helikon. Limestone stele with relief
panel depicting a man (Helikon) rising from the earth; below the panel an
engraved wreath.
Boiotia — Thespiai — Valley of the Muses — late 3rd c. BC — IG VII 4240 — Philologus 121 (1977) 173-175 (W. Peek)
See also: 
IG VII 4240 ; IThesp 274


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου