Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Ενα βόδι, ένας Εβραίος και ένας Αυτοκράτωρ.

Πως θα μάθετε αν θα γίνετε Αυτοκράτωρ με μερικές απλές κινήσεις.
Πάρτε παράδειγμα από τον Βεσπασιανό.ΔΙΩΝ ΚΑΣΙΟΣ
Μετάφραση: Δημήτρης Σκουρτέλης

«Φανερώθηκαν στον Βεσπασιανό σημάδια και ονείρατα που του προμήναγαν την μοναρχία. 
Επί παραδείγματι, στο αγρόκτημα που έμενε τις περισσότερες φορές, την ώρα που δειπνούσε, ένα βόδι κάθισε και έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα πόδια του. 
Αμέσως μετά, την ώρα που έφερνε στάρι, ένα σκυλί άφησε κάτω από το τραπέζι ένα ανθρώπινο χέρι. 
Ένα υπέροχο κυπαρίσσι, που είχε ξεριζωθεί και πέσει από δυνατό άνεμο, ορθώθηκε μόνο του την άλλη μέρα και συνέχισε να βλαστάνει.
Έμαθε δε σε ένα όνειρο, πως τη μέρα που θα πέσει ένα δόντι του Νέρωνα, θα γίνει μονάρχης.  
Αυτό για το δόντι, έγινε την άλλη μέρα. 
Αλλά και στον ίδιο τον Νέρωνα φάνηκε πως στον ύπνο του έμπαζε το άρμα του Δία στο σπίτι του Βεσπασιανού. 

Τέλος πάντων, όλα αυτά μπορούσαν να ερμηνευθούν
αι αλλιώς), αλλά ο Ιώσηπος, [1] ένας Εβραίος που είχε αιχμαλωτίσει παλιότερα και τον είχε ρίξει στα σίδερα, γέλασε και του είπε: 
«με δένεις τώρα αλλά μετά από ένα χρόνο θα με λύσεις όταν γίνεις αυτοκράτορας»


Το κείμενο:
ΔΙΩΝ ΚΑΣΙΟΣ 66 Ἐγεγόνει μὲν οὖν καὶ σημεῖα καὶ ὀνείρατα τῷ Οὐεσπασιανῷ τὴν μοναρχίαν ἐκ πολλοῦ προδηλοῦντα. Βοῦς τε γὰρ ἐν τῷ ἀγρῷ ἐν ᾧ τὴν δίαιταν ὡς πλήθει ἐποιεῖτο, δειπνοῦντι προσελθὼν ὤκλασε καὶ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑπέθηκε· καὶ κύων αὖθις, σῖτον αὐτοῦ καὶ τότε αἱρουμένου, χεῖρα ἀνθρωπίνην ὑπὸ τὴν τράπεζαν ὑπέβαλε. Κυπάρισσός τε περιφανὴς πρόρριζος ὑπὸ σφοδροῦ πνεύματος ἀνατραπεῖσα, ἔπειτα τῇ ὑστεραίᾳ ὑφ´ ἑαυτῆς ἀνέστη καὶ ἀκμάζουσα διετέλεσε. Καὶ παρ´ ὀνείρατος ἔμαθεν ὅτι, ὅταν ὁ Καῖσαρ Νέρων ὀδόντα ἀποβάλῃ, αὐταρχήσει· καὶ τοῦτό τε τὸ κατὰ τὸν ὀδόντα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ συνηνέχθη, καὶ αὐτὸς ὁ Νέρων ἔδοξέ ποτε ἐν τοῖς ὕπνοις τὸν τοῦ Διὸς ὄχον ἐς τὴν τοῦ Οὐεσπασιανοῦ οἰκίαν ἐσαγαγεῖν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἑρμηνεύσεως ἔχρῃζεν, Ἰώσηπος δὲ ἀνὴρ Ἰουδαῖος ἀχθείς τε ὑπ´ αὐτοῦ πρότερον καὶ δεθεὶς ἐγέλασε καὶ ἔφη "νῦν μέν με δήσεις, μετ´ ἐνιαυτὸν δὲ λύσεις αὐτοκράτωρ γενόμενος".

[1] Ο Ιώσηπος ήταν ιστορικός και έχει καταγράψει το επεισόδιο, και προφανώς από αυτόν το πήρε ο μεταγενέστερος Κάσιος, αν και δεν το ομολογεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου