Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Ο Αδριανός, ο Αντίνοος, και μια ανθρωποθυσία...

Έτσι, για πρωινό...

Ο Αντίνοος


Δίων Κάσσιος:
“Στην δε Αίγυπτο” [ο Αυτοκράτορας Αδριανός] “έχτισε και τη  πόλη που ονομάστηκε 'Του Αντίνοου'. Ο Αντίνοος ήταν από την Βιθυνία, την Βιθυνίδα πόλη που την λέμε και Κλαυδιούπολη, και ήταν το αγαπημένο του αγοράκι. 
Πέθανε στην Αίγυπτο, είτε, όπως γράφει ο Αδριανός πέφτοντας στον Νείλο, είτε, όπως είναι η αλήθεια, θυσιασμένος τελετουργικά.” [ιερουργηθείς]  “Γιατί όπως είπα, επειδή ο Αδριανός ενδιαφέρονταν για τα πάντα, έκανε και μαντείες και μαγγανείες κάθε είδους.
 Έτσι λοιπόν τίμησε τον Αντίνοο μέχρι και με πόλη στο μέρος όπου συνέβησαν αυτά και την ονόμασε από αυτόν, είτε γιατί τον αγαπούσε, είτε γιατί του προσφέρθηκε να θανατωθεί. (διότι για όσα” [μαγικά] “έκανε χρειάζονταν μια ψυχή που να δοθεί εθελοντικά)”

Μετάφραση: Δημήτρης Σκουρτέλης

Ἐν δὲ τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τὴν Ἀντινόου ὠνομασμένην ἀνῳκοδόμησε πόλιν. Ὁ γὰρ Ἀντίνοος ἦν μὲν ἐκ Βιθυνίου πόλεως Βιθυνίδος, ἣν καὶ Κλαυδιούπολιν καλοῦμεν, παιδικὰ δὲ αὐτοῦ ἐγεγόνει, καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐτελεύτησεν, εἴτ´ οὖν ἐς τὸν Νεῖλον ἐκπεσών, ὡς Ἁδριανὸς γράφει, εἴτε καὶ ἱερουργηθείς, ὡς ἡ ἀλήθεια ἔχει· τά τε γὰρ ἄλλα περιεργότατος Ἁδριανός, ὥσπερ εἶπον, ἐγένετο, καὶ μαντείαις μαγγανείαις τε παντοδαπαῖς ἐχρῆτο. Καὶ οὕτω γε τὸν Ἀντίνοον, ἤτοι διὰ τὸν ἔρωτα αὐτοῦ ἢ ὅτι ἐθελοντὴς ἐθανατώθη (ἑκουσίου γὰρ ψυχῆς πρὸς ἃ ἔπραττεν ἐδεῖτο), ἐτίμησεν ὡς καὶ πόλιν ἐν τῷ χωρίῳ, ἐν ᾧ τοῦτ´ ἔπαθε, καὶ συνοικίσαι καὶ ὀνομάσαι ἀπ´ αὐτοῦ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου