Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Από τους Ψαλμούς του Δαυίδ

Έργο Δημήτρη ΣκουρτέληΨαλμός ΡΙΕ΄. 115

Επίστευσα, διό ελάλησα· 
εγώ δε εταπεινώθην σφόδρα. 
Εγώ δε είπα εν τη εκστάσει μου· 

Πας άνθρωπος ψεύστης. 

Τί ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ων ανταπέδωκε μοι; 
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. 
Τας ευχάς μου τω Κυρίω αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. 

Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. 

Ω Κύριε, εγώ δούλος σος, εγώ δούλος σος και υιός της παιδίσκης σου·
 διέρρηξας τους δεσμούς μου. 

Σοί θύσω θυσίαν αινέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. 

Τας ευχάς μου τω Κυρίω αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, 
εν αυλαίς οίκου Κυρίου, 
εν μέσω σου, Ιερουσαλήμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου