Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μανέθων-τα χειρόγραφα

Ο Μανέθων ήταν ένας Αιγύπτιος ιερεας της εποχής των Πτολεμαίων (β' αι. πΧ) που συνέγραψε την αρχαία ιστορία της Αιγύπτου στα Ελληνικά, για να την μάθουν οι Έλληνες.

Παρακάτω, παραθέτουμε μερικές σελίδες από τα γραπτά του.
 Πηγή
http://www.und.edu/instruct/cjacobs/Manetho.html

Να και η καταγραφή του κάτω μισού της τελευταίας σελίδας.
Ελάτε, Ελληνικά είναι, ώ Νεοέλληνες!!!
Να σας βοηθήσω, αναλύει την ετυμολογία του ονόματος
"Υκσώς", των περίεργων επιδρομέων που είχαν
κατακτήσει την Αίγυπτο.


..................................ΕΓΕΝΝΗΘΗΣ
ΑΝΠΡΩΤΟΙΑΡΧΟΝΤΕΣΠΟΘΟΥ
ΝΤΕΣΑΕΙΚΑΙΜΑΛΛΟΝΤΗΣ ΑΙΓ
ΥΠΤΟΥΕΞΑΡΑΙΤΗΝΡΙΖΑΝΕΚΑ
ΛΕΙΤΟΔΕ ΤΟΣΥΜΠΑΝΑΥΤΩΝ
ΕΘΝΟΣΥΚΣΩΣΤΟΥΤΟΔΕΕΣΤΙΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΣΠΟΙΜΕΝΕΣ.ΤΟΓΑΡΥΚ
ΚΑΘΙΕΡΑΝΓΛΩΣΣΑΝΒΑΣΙΛΕΑ
ΣΗΜΑΙΝΕΙΤΟΔΕΣΩΣΠΟΙΜΗΝ
ΕΣΤΙΚΑΙΠΟΙΜΕΝΕΣΚΑΤΑΤΗΝ
ΚΟΙΝΗΝΔΙΑΛΕΚΤΟΝΚΑΙΟΥΤΩ
ΣΥΝΤΙΘΕΜΕΝΟΝΓΙΝΕΤΑΙΥΚΣ
ΩΣΤΙΝΕΣΔΕΛΕΓΟΥΣΙΝΑΡΑΒΑΣ
ΕΙΝΑΙ1 σχόλιο: