Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Ο Μιχαήλ Ψελλός για την Ελληνική Φιλοσοφία.“Δεν έχουμε αποκηρύξει (εμείς οι Χριστιανοί) όλα όσα είπαν οι (αρχαίοι) Έλληνες. 

Από τη μια, όσα ισχυρίζονταν για τον Φυσικό Κόσμο, τα αποδεχτήκαμε, αλλά απορρίψαμε τους ισχυρισμούς τους ότι η Ύλη είναι αγέννητη. 

Την βασιλεία του ενός Θεού (1) (που πίστευαν) την βάλαμε στην καρδιά μας, αλλά επειδή δεν την όριζαν αποτελούμενη από Τρία Πρόσωπα, την αποβάλλαμε. 

Υποστηρίζουμε το δόγμα (τους) περί αθανασίας της ψυχής, γιατί είναι όμοιο με όσα λέμε στα δικά μας μυστήρια, αλλά δογματίζουμε (αντίθετα) πως οι ψυχές δεν έχουν γεννηθεί πριν τα σώματα. 

Δεν δίνουμε όμως καμιά σημασία σε χρησμούς, μαντείες, και όσα ισχυρίζονταν για την επικοινωνία με το θείο, γιατί είναι ξεπερασμένα.”


(Το γνήσιο κείμενο)
“Ἑλλήνων δὲ οὐ πᾶσι τοῖς λόγοις διαβεβλήμεθα, ἀλλ' ὅσα μὲν περὶ φύσεως εἰσεδεξάμεθα, τοῖς δὲ περὶ τῆς ὕλης ὡς ἀγεννήτου λόγοις ἀπείπαμεν, καὶ τὴν μὲν μοναρχίαν αὐτῶν ἠγαπήκαμεν, ὅτι δὲ μὴ ἐν τρισὶ προσώποις ταύτην ὁρίζονται, διὰ τοῦτο ἀποβεβλήκαμεν, καὶ τὸ περὶ ψυχῆς ὡς ἀθανάτου δόγμα στέργομεν ὡς τοῦ καθ' ἡμᾶς λόγου μυστήριον, οὐ μὴν γεγενῆσθαι ταύτας καὶ πρὸ τῶν σωμάτων εἶναι αὐτὰς δογματίζομεν, χρησμοῖς δὲ καὶ μαντεύμασι καὶ ὅσα περὶ θεαγωγίας φασίν, ὡς ἀπειρημένοις τὸν νοῦν οὐ προσέχομεν.”

------------------------------------
(1) Είναι κοινό μυστικό πως οι αρχαίοι Έλληνες δίδασκαν κρυφά πως οι Δώδεκα θεοί ενώνονται σε Έναν, τον οποίον μάλιστα ονόμαζαν και με το εβραϊκό του όνομα, “Ιαουε”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου