Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Βερουκώσσου

Από κτίσεως Ρώμης 523 (230 πΧ)
Δίων Κάσσιος
I - XXXVI, CLIX. "Ἐπὶ Φαβίου γὰρ Μάξιμου Βερουκώσσου ἤτοι ἀκροχορδονώδους , οὐ Δαύνιοι, ἀλλὰ Ῥωμαῖοι τοῦτο ἐποίησαν, Ἑλληνικὸν καὶ Γαλατικὸν ἀνδρόγυνον κρύψαντες ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ, ἐκ χρησμοῦ τινος δειριατωθέντες λέγοντος. Ἕλληνα καὶ Γαλάτην καταλήψεσθαι τὸ ἄστυ."
Πλούταρχος "Βίος Μάρκελλου" 3
"..τότε, του πολέμου συμπεσόντος ηναγκάσθησαν, είξαντες λογίοις τισίν εκ των Σιβυλλείων, δυο μεν Έλληνας, άνδρα και γυναίκα, δύο δε Γαλάτας ομοίως εν τη καλουμένη βοών αγορά κατορύξαι ζώντας. εφ' οις έτι και νυν εν τω Νοεμβρίω μηνί δρώσιν απορρήτους και αθεάτους ιερουργίας."

Ευτυχώς που είναι στα αρχαία και δεν καταλαβαίνουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου